Fly med din teori – ansök nu!

Experimenten utförs ombord på en Airbus A-300 Zero-G.
24 maj 2010

ESA:s utbildningsavdelning erbjuder nu återigen dig som är student i Europa en unik resa med den tredje upplagan av programmet "Flyg med din teori!". Detta spännande program ger dig som student på universitetsnivå möjlighet att flyga med dina experiment i mikrogravitation genom att delta i en serie paraboliska flygfärder ombord på en Airbus A300 Zero-G.

Ansök senast 12 juli

I "Flyg med din teori!" ska varje team av studenter utforma ett vetenskapligt experiment som ni ska utföra i mikrogravitation. Experimentet ska vara en del av en magisterexamen, doktorsavhandling eller forskningsprogram. Du och ditt team ska registrera er på ESA:s portal för utbildningsprojekt och ladda upp era förslag till experiment genom att fylla i formuläret "Letter of Intent" senast den 12 juli 2010. Ni måste också bifoga ett rekommendationsbrev från en professor eller annan akademisk handledare. Om ditt team kommer från något av ESA:s samarbetsländer är ni också välkomna att lämna in förslag. Nytt för i år är att även medicinska försök kommer att accepteras, dock under vissa villkor.

En granskningspanel väljer upp till 20 team som sedan bjuds in att utarbeta ett detaljerat vetenskapligt förslag under ledning av en vetenskaplig mentor. Teamen får sedan presentera sina projekt inför en granskningspanel under ett särskilt seminarium som arrangeras vid ett ESA-centrum i februari 2011.

Våren 2012 i Bordeaux

View inside aircraft cabin
Var och en av de 30 parabelfaserna ger ca 20 sekunder tyngdlöshet.

Efter denna första uttagning utses upp till fyra team som ska vidareutveckla och utföra sina experiment under ESA:s Microgravity Research Campaign som äger rum i franska Bordeaux under våren 2012. Där kommer teamen att arbeta i nära kontakt med framstående europeiska vetenskapsmän som arbetar med sin egen forskning. Under kampanjen följer studenterna med sina experiment på tre flygfärder med 30 parabelfaser. Under varje parabelfas upplever deltagarna och deras experiment cirka 20 sekunder av mikrogravitation.

De utvalda studenterna har kontakt med ledande europeiska forskare under programmet.

Under programmet kommer teamen att understödjas av ESA:s utbildningsavdelning, ESA-experter på mikrogravitation och medlemmar av ELGRA (European Low Gravity Research Association). ESA kommer att erbjuda ekonomiskt stöd som täcker en del av kostnaderna för experimenten, resor och logi.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.