Forskningsraket från Esrange om några dagar

Hydrosonde 2
Hydrosonde 2
12 december 2001

I helgen eller nästa vecka skjuter Esrange upp den svenska forskningsraketen Hygrosond-2. En optisk hygrometer ombord kommer att mäta hur mycket vattenånga det finns mellan 20 och 90 km höjd. Mätningarna kompletterar mätningar från satelliten Odin och kommer också att användas för att validera Odins resultat.

Hygrosond-2 och Odin mäter båda två hur mycket vattenånga det finns i atmosfären. Eftersom instrumentet ombord på raketen mäter direkt på plats kan mätningarna användas för att kontrollera om mätdata från Odin är riktiga.

Hygrosond-2 sänds upp med hjälp av en gammal luftvärnsrobot som når upp till 95 km höjd. Hela raketen är fem och en halv meter lång och väger ungefär ett halvt ton, inklusive nyttolasten, dvs. mätinstrumenten.

Det är inte bestämt exakt när raketen ska skjutas upp. tidpunkten beror nämligen på flera saker. Dels ska Odin passera samtidigt, dels måste det vara absolut mörkt för att hygrometern ska fungera optimalt. Forskarna hoppas på att varken månen eller något norrsken ska skina under de närmaste nätterna. Raketen kommer att skjutas upp mellan klockan sex och halv sju på morgonen någon dag mellan den 15 och 21 december.

Efter uppskjutningen kommer hygrometern att falla mot jorden i en fallskärm, precis som första gången instrumentet skickades upp med en raket. Det var för sju år sedan, alltså 1994 då raketen Hygrosond-1 sändes upp.

I anslutning till uppskjutningen kommer även två mindre meteorologiska raketer och en ballong att sändas upp. Ballongen kommer att bära med sig ett instrument från IRF i Kiruna som ska bland annat också ska mäta vattenånga i stratosfären.

Rymdbolaget har konstruerat raketekipaget Hygrosond-2 på uppdrag av Rymdstyrelsen. Hygrometern är utvecklad av Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.