“Framtiden börjar idag” - Ett steg närmare 'Cosmic Vision 2015 - 2025'

An inspiring Hubble mosaic of Stephan's Quintet
19 april 2007

Entusiasm och ett stort antal svar från den europeiska vetenskapskåren markerade det första steget i den process som skall leda fram till en definition av ESAs vetenskapliga program under perioden 2015–2025. “Framtiden börjar idag”, sade ESAs generaldirektör Jean-Jacques Dordain i sitt tal den 11 april 2007 inför den vetenskapliga kåren.

En inbjudan om förslagsinlämning offentliggjordes i början av mars 2007 och i slutet av samma månad hade ESA fått in över 60 svarsbrev. Genom dessa har europeiska forskarlag uttryckt sin avsikt att lämna in förslag på nya vetenskapliga uppdrag och har även inkommit med preliminära koncept. Antalet svar är 50 procent större än vid inbjudan i oktober 1999.

“Dessa koncept skall nu utarbetas till detaljerade förslag och lämnas in till ESA den 29 juni 2007”, säger Sergio Volonte, chef för ESAs Science Planning and Community Coordination Office.

Uppdragskoncepten sträcker sig från utforskning av Jupiter och dess måne Europa till satelliter som studerar strålningen från Big Bang och testar teorier om universums expansion. De handlar också om uppdrag för att studera asteroider nära jorden, satelliter som letar efter flytande vatten på Saturnus måne Enceladus och farkoster som ska fastställa egenskaperna hos gravitationen såsom en av naturens fundamentala krafter.

Kommande faser

Jean-Jacques Dordain
ESA's Director General, Mr. Jean-Jacques Dordain

Den 29 juni 2007 skall ESA erhålla detaljerade förslag på rymduppdrag. Från oktober 2007 till mitten av 2009 skall ESAs kommitté Space Science Advisory och vetenskapliga arbetsgrupper gå igenom förslagen och välja tre Klass M-uppdrag och tre Klass L-uppdrag för vidare utvärdering.

Klass M-uppdrag är medelstora projekt där kostnaderna för ESA inte överskrider 300 miljoner euro. Klass L-uppdrag är större projekt där prislappen inte överskrider 650 miljoner euro.

I slutet av 2009 skall man av dessa sex uppdrag utse två Klass M-uppdrag och två Klass L-uppdrag (plus LISA) för definitionsfasen (eller uppdrag Fas A). Denna fas utspelas mellan europeiska företag på konkurrerande basis från början av 2010 till mitten av 2011.

I slutet av 2011 skall ett Klass M-uppdrag och ett Klass L-uppdrag väljas ut för att genomföras, med start planerad under 2017 respektive 2018.

Se den engelska versionen för fullständig information.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

ESA Media Relations Service
Tel: +33 1 5369 7155
Fax: +33 1 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.