Fuglesangs första rymdpromenad

Fuglesang och Curbeams rymdpromenad är planerad att starta 21:42 svensk tid (CET)
12 december 2006

Från sent i kväll till en bra bit in på natten kommer Christer Fuglesang att spendera sin tid i tomma rymden. Då ska han tillsammans med en amerikansk kollega genomföra en rymdpromenad där de ska lägga ytterligare en pusselbit till den växande rymdstationen.

Den intresserade kan följa rymdpromenaden via NASA-TV »»

I kväll ger sig Christer Fuglesang tillsammans med sin amerikanske kollega Robert Curbeam ut på den första av två gemensamma rymdpromenader. Curbeam ska sedan göra en tredje tillsammans med NASA-kollegan Sunita Williams.

Fuglesang och Curbeams rymdpromenad är planerad att starta 21:42 svensk tid (CET) och vara avslutad 03:52. De båda kommer alltså att vistas i sina rymddräkter utanför rymdstationen i dryga sex timmar.

Som förberedelse har Fuglesang och Curbeam "campat" i luftslussen i lägre lufttryck och högre syrehalt än i stationen. Detta gör de för att kroppen ska göra sig av med så mycket som möjligt av det kväve som normalt finns löst i blodet. Detta kan annars ge upphov till kvävebubblor i blodet när de båda stänger in sig i rymddräkterna, där trycket är ännu lägre. Detta bubbelproblem kan också inträffa under dykningar och då kallas dykarsjuka.

Längst bort från slussen någonsin

Mission Specialist Robert Curbeam
Robert Curbeam

Huvuduppgiften för de båda astronauterna under denna första rymdpromenad är att installera en ny fackverksdel på rymdstationen. Detta fackverk är den "ryggrad" som håller ihop stationen och som alla moduler direkt eller indirekt är fästade vid.

Den fackverkssektion som Fuglesang och Curbeam ska montera kallas P5 och följde med Discovery på resan från Cape Canaveral. P5 ska fästas vid den tidigare monterade fackverksdelen P4.

Besättningen har använt färjans robotarm för att lyfta ut P5 ur färjans lastrum, och lämnade sedan över den till stationens robotarm. Rymdstationens robotarm manövrerar sedan P5 till en position två meter bort från fästpunkten på P4.

När robotarmen lämnat av P5 förflyttar sig Fuglesang och Curbeam till monteringsplatsen och tar bort de lås som säkrat P5:s låsbultar under uppskjutningen. När de väl är på plats så befinner sig de två astronauterna längre bort från luftslussen än någon annan besättning någonsin gjort.

Stor precision krävs

P5 truss section
P5 truss

Att sedan manövrera P5 till den plats på P4 där den ska fästas är ingen lätt uppgift. Delar av P4:s solpaneler sticker ut, och på det smalaste stället är marginalen bara ett par centimeter till en utrustningsdetalj som leder 155 volt likspänning. Skulle P5 komma åt den finns det risk för elektriska urladdningar, och Christer – som är närmast – skulle i värsta fall kunna få en stöt.

I det skedet kan de inne i rymdstationen heller inte se vad som pågår, utan måste förlita sig på vad Fuglesang och Curbeam säger.

När P5 väl är på plats måste de två astronauterna manuellt skruva fast bultarna som fäster P5 vid P4, även om manuellt i det här fallet betyder med hjälp av handhållna, batteridrivna bultdragare.

Under hela monteringsfasen kommer Christer Fuglesang att arbeta på den sida rymdstationen som vetter mot jorden. Så skulle han få några sekunder att se sig sig omkring så kan han njuta av en fantastisk utsikt.

Byta en kamera

Så här ser den amerikanska EMU-rymddräkten ut

När monteringsarbetet är färdig återstår en del andra småjobb – sätta fast fyra remmar mellan P4 och P5 för att jorda dem, fästa kablar mellan P4 och P5, och flytta en gripare på P5 så att solpanelerna som sitter på P4 kan rotera. Därefter tar sig Fuglesang och Curbeam an den sista uppgiften under sin rymdpromenad. De ska då ta bort och byta ut en trasig kamera på fackverksdelen S1. Detta beräknas ta ungefär en timme.

När detta är klart tar sig Fuglesang och Curbeam tillbaka till rymdstationens luftsluss. Om allt går enligt planerna så kommer Christer Fuglesang då att ha spenderat över sex timmar med hårt arbete i tomma rymden redan på sin fjärde dag i rymden.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.