Gaia kartlägger Vintergatan och håller uppsikt över asteroider

Satelliten Gaia mot svart backgrund
5 juli 2004

Ett av ESA:s mest ambitiösa projekt just nu är att skapa den hittills mest exakta kartan över en miljard stjärnor i vår galax. Satelliten Gaia, som ska skjutas upp år 2010, kommer att vara utrustad med två av de mest avancerade kameror som någonsin tillverkats.

Det kommer att ta fem år att kartlägga ett så stort antal stjärnor. Vissa av dem är dessutom mycket svaga. Det kommer sedan att ta ytterligare tre år att föra in stjärnornas position i en stor tredimensionell datormodell som ska visa stjärnornas aktuella position, rörelseriktning, färg och sammansättning.

Gaia kommer inom kort att skapa en helt ny bild av Vintergatan. Det kommer att bli en perfekt karta, en stjärnkatalog som kan användas för framtida rymdfärder.

En annan intressant aspekt med projektet är att vi med hjälp av de känsliga kamerorna har möjlighet att lokalisera objekt som vi tidigare inte visste fanns. Därmed kan vi upptäcka stjärnor och andra objekt som vi förut inte kunnat iaktta. Det finns också möjlighet att studera objekt i områden som ännu inte utforskats ingående.

Gaia kommer bland annat att utforska ett intressant, men svårstuderat område mellan jordens bana och solen.

Gaia will probe the asteroid blind spot
Gaia kommer att undersöka det svårstuderade asteroidområdet

Från jorden kan detta område bara studeras dagtid när himlen är molnfri, men även då är det mycket svårt att observera mindre föremål som asteroider eftersom ljusskenet från solen gör dem praktiskt taget osynliga.

Dessa asteroider kan ibland komma nära jorden och därmed utgöra ett eventuellt hot. Risken finns att asteroiderna inte kan observeras förrän de har rört sig tillräckligt långt bort från solen och kan ses med teleskop. En särskilt stor grupp asteroider, Aten-asteroiderna, rör sig ständigt mellan jordens bana och solen.

Vi vet i dag mycket litet om dessa asteroider, som följer samma bana. De korsar jordens bana med jämna mellanrum och utgör därmed ett potentiellt hot, även om de flesta av dem inte är en direkt fara för jorden. Det är emellertid viktigt att förstå varför asteroiderna befinner sig där de gör, var de kommer ifrån och vad de består av.

Gaias goda överblick uppe i rymden och dess oöverträffade precision gör den till det perfekta instrumentet för att följa Aten-asteroiderna och liknande asteroidgrupper som rör sig nära jorden.

Asteroider och andra föremål i solsystemet utgör emellertid bara en liten del av alla de objekt som Gaia kommer att studera. Förmågan att upptäcka asteroider i solsystemet är endast ett delmål. Gaias främsta mål är att fastställa miljoner stjärnors exakta sammansättning, rörelse och position i Vintergatan.

Tack vare denna information kommer vi att få en helt ny inblick i Vintergatans historia och framtid.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.