Galileo hittar rätt

Galileo
22 augusti 2002

Galileo är Europas eget globala satellitnavigeringssystem. Satelliten ska kunna ge positioner med bara en meters felmarginal. Även under extrema förhållanden ska servicen fungera. Det gör att Galileo passar för användning inom de områden där säkerhet är avgörande, som till exempel inom flygindustrin.

I början av 90-talet såg EU att det fanns ett behov för Europa att ha ett eget globalt satellitnavigeringssystem. Den Europeiska kommissionen tog beslutet att tillsammans med ESA bygga Galileo, ett oberoende system som står under civil kontroll och som ska vara brukbart dygnet runt.

Den stora orsaken till skapandet av Galileo är att göra Europa oberoende av andra i denna fråga. Men det finns även andra viktiga orsaker. Genom Galileo kommer Europa att kunna utnyttja möjligheterna hos satellitnavigering fullt ut. Till exempel kommer Galileo att täcka norra Europa betydligt bättre än vad som har gjorts tidigare. Projektet kan också innebära nya affärsmöjligheter på många håll.

Den första experimentella satelliten skjuts upp under senare delen av 2004. Därefter ska upp till fyra ytterligare satelliter skjutas upp under 2005 och 2006.

Galileo är ett samarbetsprojekt mellan Europeiska kommissionen och ESA. Kommissionen är bland annat ansvarig för den politiska delen. ESA ansvarar för den teknologiska utvecklingen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.