Globala brandkartor nu tillgängliga on-line i nästan realtid

24 maj 2006

I tio år har ESAs satelliter kontinuerligt bevakat bränder runt hela jorden. Globala brandkartor baserade på dessa data är nu tillgängliga för användare on-line i nästan realtid via ESAs ATSR World Fire Atlas.

ATSR World Fire Atlas (WFA), den första fleråriga globala brandatlasen som någonsin utvecklats, tillhandahåller data cirka sex timmar efter registrering och utgör en viktig vetenskaplig resurs eftersom bränder har en betydande effekt på vår miljö.

“Atlasen är en utmärkt källa som ger en bild av världen som tidigare inte har varit möjlig, och den kommer säkert att ge ekologer möjlighet att skänka nytt ljus över både gamla och nya frågor om vilken betydelse bränder har när det gäller struktureringen av vår natur”, säger Matt Fitzpatrick vid University of Tennessees Department of Ecology & Evolutionary Biology.

Över 50 miljoner hektar skog brinner upp varje år och dessa bränder bidrar i hög grad till föroreningen av jordens atmosfär, med brinnande biomassa som påverkar det globala förrådet av växthusgaser såsom koldioxid. Under det senaste årtiondet har forskarna insett betydelsen av att övervaka denna process. För närvarande används faktiskt WFA-data främst för studier av atmosfären.

Kvantifieringen av bränder är viktig för de pågående studierna av jordens klimatförändringar. Exempelvis bidrog 1998 års El Niño till bränder på Borneo som släppte ut 2,5 miljarder ton kol i atmosfären, motsvarande Europas totala kolutsläpp samma år.

WFA har över 200 registrerade användare. Informationen används i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Australien för forskning om atmosfärens kemi, förändringar i landutnyttjande, globala ekologiska förändringar, förebyggande och hantering av bränder samt meteorologi.

Som exempel har Harvard University, University of Toronto, National Centre for Atmosphere och NASA använt WFA-data i forskningspublikationer. Hittills har över 100 vetenskapliga publikationer baserats på WFA-data.

Utöver själva kartorna anges också tid, datum, longitud och latitud för brandhärdarna. Databasen börjar 1995, med fullständig årstäckning från 1997.

WFA-data baseras på resultaten från ATSR (Along Track Scanning Radiometer) ombord på ESAs ERS-2-satellit som sköts upp 1995, och från AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer) ombord på ESAs Envisat-satellit som sköts upp 2002.

Dessa tvillingradiometrar fungerar som termometrar i skyn och mäter infraröd värmestrålning för att fastställa temperaturen i jordens landytor. Bränder detekteras bäst nattetid lokalt när omgivningen är kallare. Temperaturer över 38,85ºC klassas som bränder av ATSR/AATSR, vilka kan detektera bränder som inte är större än gasflammor från industrier; detta på grund av deras höga temperatur.

WFA är ett internt och DUP-projekt (Data User Programme).

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.