Hitta bästa stranden med Medspiration

22 juni 2006

Innan du packar ner badkläderna och sätter fart mot stranden i sommar kanske du först vill kolla vattentemperaturen med hjälp av ESA:s värmekarta Medspiration som täcker in Medelhavets alla 2 965 500 kvadratkilometer.

Som en del i ESA:s Medspiration-projekt genereras varje dag en uppdaterad karta över temperaturen i havsytan (ofta kallad SST, från engelskans Sea Surface Temperature) i världens största innanhav, med en oöverträffad upplösning på två kvadratkilometer, vilket gör att man kan urskilja detaljer som virvlar, fronter och plymer inom ytvattendistributionen.

Men kunskap om SST gör inte bara att du kan känna dig säker på att plumsa i ljummet vatten. Den är också viktig för väderprognoser och ses dessutom alltmer som en nyckelindikator på klimatförändringar. Medspiration bygger på att forskarna kombinerar information från flera olika satellitsystem och på så sätt får en mycket gedigen uppsättning data om havsytan, som sedan kan användas i havsprognosmodeller för vattnet runt Europa och även hela Atlanten.

En rad satelliter får spela rollen av termometrar i omloppsbana och kontinuerligt mäta SST med hjälp av högteknologiska instrument. Medspiration utnyttjar data från ESA:s Envisat och Meteosat-8, de polarkretsande satelliterna från USAs National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), den japansk-amerikanska satelliten i Tropical Rainfall Measuring Mission och AMSRE-instrumentet ombord på NASA:s Aqua-satellit.

Temperaturen i havsytan är en viktig fysikalisk egenskap som starkt påverkar värmeöverföringen och så kallade sensibla och latenta värmeflöden mellan hav och atmosfär. Och eftersom vatten behöver lång tid för att värmas upp eller kylas ner, fungerar havsytan som en enorm värmereservoar: enbart de översta två meterna av världshaven lagrar lika mycket energi som hela atmosfären.

De övergripande resultaten från Medspiration-projektet kommer även att användas till det ännu mer ambitiösa projektet att kombinera alla tillgängliga SST-data till en global högupplöst produkt – Global Ocean Data Assimilation Experiment (GODAE) High-Resolution Sea Surface Temperature Pilot Project (GHRSST-PP).

ESA har inte bara initierat Medspiration, såsom det europeiska bidraget till det internationella GHRSST-PP-projektet, utan har också finansierat ett internationellt projektkontor för GHRSST, placerat vid Hadley Centre for Climate Prediction and Research, som i sin del utgör en del av Storbritanniens väderlekstjänst i Exeter.

ESA har kontrakterat Medspiration-operationerna att utföras av EUMETSATs satellittillämpningenhet för hav och havsisar vid Meteo-Frances centrum för rymdmeterorologi och det franska havsforskningsinstitutet IFREMER, under ledning av Southampton Oceanography Centre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.