Hög aktivitetsnivå vid ESTECs testcenter

Herschel servicemodul: mätningar av massegenskaper
12 augusti 2005

ESAs (European Space Agency) testcenter har haft mycket att göra de senaste veckorna med att testa två kompletta rymdfarkoster och två stora rymdmoduler.

SMOS PLM i LSS

ESA har ett stort center för testning av rymdfarkoster och deras delsystem vid European Space Research and Technology Centre (ESTEC), Noordwijk, Nederländerna. ESTECs testcenter har kapacitet att simulera förhållandena som stora rymdfarkoster utsätts för under start och när de är uppe i rymden.

Under våren och början av sommaren 2005 har personalen vid ESTECs testcenter varit extra upptagna med att förbereda eller köra testserier för fyra stora projekt samtidigt.

Testcentret används i stor utsträckning för ESAs egna projekt, men centret är också tillgängligt för externa organisationer.

För mer information, kontakta:
Otto Brunner
Head of Test Support Section, ESA, ESTEC
Otto.Brunner@esa.int

Aeolus StM på “Multishaker”
ATV: förberedelse för akustiskt test
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.