Huygens-landningen:
ett år senare

16 januari 2006

Nu i veckan är det precis ett år sedan ESA:s sond Huygens den 14 januari 2005 gick in i det övre lagret av Saturnusmånen Titans atmosfär och sedan landade på ytan efter att ha fallit med fallskärm under 2 timmar och 28 minuter.

Huygenssonden utgjorde en del i den gemensamma NASA/ESA/ASI-färden till Saturnus och dess månar. Huygens sändes ut från den större rymdsonden Cassini för att utforska Titan, som är Saturnus största måne. Titans organiska kemi kan påminna om förhållandena på den primitiva jorden för 4 000 miljoner år sedan och kan innehålla ledtrådar till livets uppkomst på vår planet.

Huygensfärden har varit en enastående framgång, både tekniskt och vetenskapligt, ett av de mest komplexa och vetenskapligt givande projekten inom utforskningen av rymden någonsin. Landningen på Titans yta är hittills den lyckade landning med en rymdfarkost från jorden som har skett allra längst bort från vår planet.

Från 40 km höjd och nedåt tog forskarna emot tydliga bilder på Titans yta. De visade en fantastisk värld, som på flera sätt påminde om jorden, särskilt vad gäller vädersystem, geologiska strukturer och vätskeflöden, men uppbyggt av andra kemiska ingredienser. Bilderna visar tydliga tecken på erosion från vätskeflöden som kan ha bestått av metan.

Med Huygens har forskarna kunnat studera atmosfären och ytan, inklusive de första direkta uppgifterna om den organiska kemin och aerosolerna på höjder under 150 km. Resultaten bekräftade att det sker komplexa organiska reaktioner där, vilket stödjer teorierna om att man på Titan kan tänkas finna de molekyler som kan ha utgjort förstadierna till byggstenarna i jordiskt liv.

Cirka 260 forskare och upp till 10 000 tekniker och andra fackmän från 19 länder möttes över nations- och områdesgränserna för att lyckas med detta enastående samarbete.

ESA:s ansvarige forskare för Huygensprojektet, Jean-Pierre Lebreton berättar: ”Vi arbetade med uppdraget i 20 år och tvingades prestera vårt yttersta på alla områden – teknik, organisation och forskning. Men tack vare forskarnas och teknikernas intelligens och erfarenhet kunde vi övervinna tekniska, politiska och astronomiska hinder på vägen mot målet.”

”I slutänden uppnådde vi en spektakulär triumf, och förutom det stora vetenskapliga utbytet bör det här uppdraget fungera som inspiration och exempel för alla typer av organisationer, oavsett verksamhet, på hur många människor kan samarbeta.”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.