ISS tar emot experimentell galjonsfigur under rymdpromenad

Matroshka
Matroshka-experimentet: Phantom och den yttre behållaren
25 februari 2004

Vad är det som liknar människans huvud och bål och kommer att installeras utanpå den internationella rymdstationen ISS? Den europeiska experimentanläggningen Matroshka är svaret.

Strålning

Under natten mellan den 26 och 27 februari kommer ISS-expedition 8 med besättningen Alexander Kaleri och Michael Foale att genomföra en 5 timmar och 45 minuter lång rymdpromenad och har bland annat uppgiften att installera Matroshka på den ryska modulen Zvezda.

Visst kan man se Matroshka som en galjonsfigur för ISS men den har också en viktig uppgift. Experimentanläggningen kommer under de år den kommer att sitta utanpå ISS att mäta de strålningsdoser som astronauter utsätts för under sina rymdpromenader.

Phantom

Strålningsnivån inne i stationen är väldokumenterad men den nivå som astronauterna upplever utanför ISS är fortfarande oklar. För att kunna bestämma de exakta nivån, simulerar Matroshka en människokropp i en rymddräkt på ett så naturtroget sätt som möjligt.

Lager

Namnet Matroshka fick experimentanläggningen då den består av flera olika lager, precis som de välkända ryska matroshka-dockorna. Det simulerade människokroppen kallas Phantom. Det består av naturliga ben och ett material, som är mycket likt naturlig vävnad. Ett material med lägre densitet används för att simulera lungorna. Dessa lager av ”vävnad” är täckta med ett simulerat hudlager. Phantom är placerad i en yttre behållare, som föreställer en rymddräkt.

Strålningssensorer är placerade runt Phantom och vid organ som mage, lungor, grovtarm, ögon och hud samt i rymddräkten. Kunskap om de strålningsdoser som de känsliga kroppsorganen utsätts för är grundläggande för att kunna uppskatta riskerna med kosmisk strålning.

Rymdpromenad

Alexander Kaleri and Michael Foale
Besättningen vid Expedition 8

Besättningen på Expedition 8 ska installera Matroshka-experimentet utanpå ISS under en rymdpromenad. Detta blir första gången som en rymdpromenad utförs på ISS av hela besättningen. Sedan Shuttle-flygförbudet efter olyckan med Columbia, består ISS-expeditionernas besättningar av två personer istället för tre. I normala fall skulle åtminstone en besättningsmedlem finnas kvar i stationen under en rymdpromenad.

Detta innebär att det är första gången sedan november 2000 som det inte kommer att finnas någon besättning inne i den internationella rymdstationen. Det är emellertid inte första gången i historien som en rymdstation lämnas obemannad under en rymdpromenad. Detta inträffade även på de ryska rymdstationerna Mir och Salyut.

Matroshka är en ESA-anläggning under ledning av den tyska rymdstyrelsen (DLR).

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.