Interplanetariskt samarbete: ESAs Mars Express håller ett öga på NASAs Phoenix

Mars Express
1 augusti 2007

ESAs satellit Mars Express kommer att hålla ett öga på NASAs landare Phoenix när den går in för landning på Mars yta, vilket blir ett exempel på internationellt och interplanetariskt samarbete.

Phoenix är planerad att sändas upp den 4 augusti i år och farkosten förväntas landa på den röda planeten under våren 2008. Uppdraget går ut på att undersöka den marsianska miljön och att under det frigida arktiska landskapet söka efter förhållanden som kan ha främjat tidigare liv på planeten, eller främjar nuvarande liv.

På önskemål från NASA kommer Mars Express att följa Phoenix under dess EDL-fas (Entry Descent and Landing).

Den kritiska delen av nedstigningen varar cirka 13 minuter. Under denna tidsperiod kommer sonden att sända en kontinuerlig ström av information till två av NASAs satelliter som redan kretsar runt den röda planeten. För att vara på den säkra sidan har NASA begärt att Mars Express, som varit i bana runt Mars sedan december 2003, också skall övervaka EDL-fasen.

Mars Express har valts för att dess elliptiska bana gör det möjligt för den att i princip ha landaren kontinuerligt under uppsikt och kan därför kommunicera med den under längre tidsperioder.

Phoenix

Mars Express kommer att optimera dess bana så att Phoenix är i sikte hela tiden under EDL-fasen. Den slutliga banjusteringen för Mars Express kommer att bestämmas några veckor efter uppskjutningen av Phoenix. De slutliga justeringarna kommer att göras i april nästa år precis innan EDL-fasen.

"Ett av instrumenten ombord på Mars Express är ett system som kallas Mars Express Lander Communications (MELACOM) med uppgift att kommunicera med landare på planetens yta", berättar Fred Jansen, ESAs Mars Express Mission Manager. "Systemet var ursprungligen avsett att kommunicera med landaren Beagle 2 som tyvärr förlorades. Vi kan nu använda det för att kommunicera med Phoenix."

Phoenix

Kanske kommer farkosten att kommunicera med landaren inte bara under EDL utan även under återstoden av uppdraget som förväntas pågå i 90 dygn.

"NASA har fortfarande två andra aktiva sonder på Mars yta. När Phoenix förenar sig med flottan i mitten av 2008 kommer mycket data att behöva reläas tillbaka till jorden från Marsytan. Om vi ombeds att hjälpa till genom att överföra delar av kommunikationen via Mars Express kommer vi naturligtvis att försöka tillmötesgå en sådan förfrågan."

Förutom assistans under EDL-fasen har NASA också bett ESA om stöd från ESAs markstation på Kourou, Franska Guyana vid uppskjutningen av Phoenix.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Michel Denis, ESA Mars Express Spacecraft Operations Manager E-postadress: Michel.Denis@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.