Ju längre norrut, desto mer uppvärmning

CryoSat
27 september 2005

Klimatmodeller förutspår att den globala uppvärmningen kommer att öka ju längre från ekvatorn vi kommer. Data från ESAs satellit CryoSat förväntas att verifiera dessa modeller.

Trots att flera olika meteorologiska modeller förutspår olika framtidsklimat så är de åtminstone överens på en punkt: det arktiska klimatet kommer att förändras både snabbare och i högre grad jämfört med någon annan plats på jorden.

– Det är i sig en tillräcklig anledning att invänta CryoSats data med höga förväntningar, säger meteorologen Jens Hesselbjerg Christensen från Danmarks meteorologiska institut, DMI.

Förra året bidrog DMI till rapporten Impacts of a Warming Arctic. Rapporten gavs ut av nätverket “Arctic Climate Impact Assessment” (ACIA), en organisation som liknar FN:s panel för klimatförändringar, IPCC. Men ACIA fokuserar på Arktis.

– Satellitdata är det bästa verktyget för att verifiera om modellerna som vi har utvecklat verkligen är korrekta, säger Hesselbjerg Christensen.

Enligt klimatologerna kommer den globala uppvärmningen att bli alltmer dramatisk, ju längre norrut vi kommer. För att nämna ett exempel så rapporterar ACIA att om 75 år kommer medeltemperaturen i Danmark att ha höjts med tre grader. Samtidigt kommer medeltemperaturen på norra Grönland att ha höjts med inte mindre än sju grader.

Naturligtvis kan flera omständigheter fortvarande påverka situationen och vi vet inte säkert vilka temperaturnivåer vi kommer att ha om 75 år. men tendensen är tydlig: förändringarna kommer att vara mer dramatiska långt norrut.

På frågan om de arktiska klimatförändringarna kommer att påverka Europa svarar Jens Hesselbjerg Christensen:

– Jag har också sett The day after tomorrow där Golfströmmen kollapsar och dramatiska klimatförändringar sker. Klimatologer är djupt oense om något sådant verkligen kan hända. Vi vet att Golfströmmen inte fanns för länge sedan, men det var under istiden. Just nu är vi mellan två istider och det finns inga bevis på att Golfströmmen har stoppat under dessa omständigheter tidigare. Å andra sidan stiger temperaturerna nu upp mot nivåer som vi inte har observerat under mycket lång tid och jag skulle inte helt räkna bort möjligheten att Golfströmmen kan försvagas. Det är åtminstone en joker i leken. Det är däremot ingen risk att de mycket snabba förändringarna i The day after tomorrow skulle kunna ske på riktigt.

Den danska klimatologen understryker att om vi betraktar temperaturhöjningarna under lång tid så är de uppmätta höjningarna hittills inte unika. Forskning på iskärnor har visat att temperaturen på Grönland ibland har tagit skutt på mellan fyra och sex grader, vilket är samma nivå som ACIA-rapporten förutsäger.

– Men de tidigare temperaturskutten har inträffat under istider. Hittills har temperaturen inte alls höjts så mycket. Men frågan är om vi nu är på väg att nå en “point of no return” där klimatet blir så obalanserat att det startar en ond cirkel. Vi har ännu inget svar på den frågan. Därför är det mycket värdefullt att ha aktuella satellitdata med hög kvalitet. Och ju längre satelliten kan leverera data , desto högre kvalitet kommer analysen att ha, säger Jens Hesselbjerg Christensen.

Han tillägger att DMI också kommer att kunna använda CryoSats data i de dagliga väderleksrapporterna.

– Mängden av havsis är en viktig faktor för utvecklingen av vädersystem. Eftersom det görs få mätningar i Arktis kommer CryoSats tveklöst att förbättra grunden för våra dagliga väderprognoser.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.