Kan gammastrålningsutbrott vara farliga?

Gamma-ray bursts
Gammastrålningsutbrott – universums kraftigaste explosioner
17 september 2003

Under några sekunder varje dag bombarderas jorden med gammastrålning som skapas av omvälvande explosioner i fjärran galaxer. Dessa explosioner, som liknar supernovor, kallas på svenska för gammastrålningsutbrott och på engelska ”gamma ray bursts” (GRBs).

Med hjälp av ESA:s röntgenobservatorium, XMM-Newton, försöker astronomer förstå orsaken till dessa märkvärdiga explosioner. Det gör man genom att studera den information som röntgenstrålningen ger under en eller ett par dagar efter den inledande explosionen.

Livsfara?

Den våldsamma kraften i processen väcker frågan om vad som händer i området runt ett gammastrålningsutbrott. För några år sedan trodde en del astronomer att ett gammastrålningsutbrott kunde utrota allt liv i värdgalaxen.

Detta ter sig numera som en pessimistisk uppfattning, eftersom de senaste rönen visar att gammastrålningsutbrott inte sprider strålning i alla riktningar, utan fokuserar energin längs två smala strålar, ungefär som en fyr gör här på jorden.

Detta betyder inte att gammastrålningsutbrott är ofarliga. Vissa teorier menar att allt som hamnar i strålens väg förintas, på ett avstånd på upp till 200 ljusår.

Har det förekommit gammastrålningsutbrott i vår egen galax?

Även om inget av de nyligen upptäckta gammastrålningsutbrotten verkar tillräckligt kraftiga, finns det spår av annan värre aktivitet i det förflutna.

– Det finns många rester från supernovor i vår galax, så jag misstänker att det även har förekommit flera gammastrålningsutbrott, säger Norbert Schartel, astronom vid ESA.

XMM-Newton spacecraft
XMM-Newton

Även om astronomer ännu inte har studerat ett gammastrålningsutbrott på nära håll, är det möjligt att de har upptäckt de mest avlägsna utbrotten. ESA:s gammastrålningsobservatorium, Integral, fortsätter att dagligen samla in ovärderlig data om gammastrålningsutbrott. Men det var XMM-Newton som förra året registrerade det allt svagare efterskenet av röntgenstrålning som åtföljde ett gammastrålningsutbrott.

När Schartel analyserade resultatet tillsammans med sina medarbetare fann de att röntgenstrålningen innehöll ”fingeravtryck” från gas som lyste precis som röntgenstrålningens motsvarighet till ett neonljus.

Samband mellan gammastrålningsutbrott och exploderande stjärnor

Months after a gamma-ray burst, the afterglow fades away
: Månader efter ett gammastrålningsutbrott – efterskenet bleknar

Detta var det första påtagliga beviset på att gammastrålningsutbrott har ett samband med supernovaliknande exploderande stjärnor. Nu har XMM-Newton på nytt uppfångat efterskenet av röntgenstrålning med liknande drag, vilket stärker sambandet.

Utifrån dessa data, samt upptäckten av explosioner med synliga gammastrålningsutbrott som gjorts med hjälp av NASA/ESA:s Hubble rymdteleskop, har astronomer lyckats skapa en bild av vad som sker.

Det verkar som stjärnexplosionen bara är det första stadiet i processen. Själva gammastrålningsutbrottet uppstår senare. Om det rör sig om timmar, dagar eller veckor efter explosionen är det dock ingen som vet. Gammastrålningsutbrottet uppstår när den exploderande stjärnans centrum förvandlas till ett svart hål, och röntgenstrålarna frigörs samtidigt som chockvågen från utbrottet kolliderar med den gas som slungas ut vid den inledande stjärnexplosionen.

Kan vi drabbas av gammastrålningsutbrott?

En fråga kvarstår: Skulle vi kunna förintas av ett gammastrålningsutbrott i vår närhet? Svaret är nej. Även om nya gammastrålningsutbrott upptäcks så gott som dagligen runt om i universum, så är det ytterst osannolikt att det skulle drabba oss. Det finns nämligen inga stjärnor av den typ som exploderar med ett gammastrålningsutbrott inom 200 ljusår från vårt solsystem. Med andra ord förväntar vi oss inte att få bevittna en sådan händelse på nära håll!

Det vi däremot vet är att ESA:s vetenskapliga studier av dessa fascinerande – och skrämmande – kosmiska fenomen kommer att fortsätta under många år.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.