Kartläggning av luften tryggar ditt utseende

14 augusti 2003

Med hjälp av forskning kan man nu konstatera att hög luftförorening inte bara irriterar dina lungor utan påverkar dessutom ditt utseende. Kosmetikaföretaget L’Oreal planerar nu, med användning av föroreningskartor från ESA, tillsammans med uppgifter om ultravioletta strålar, att undersöka framtida möjligheter att framställa hudvårdsprodukter som är anpassade till lokala förhållanden.

Idag är vi väl medvetna om den åldrande effekt ultravioletta (UV) strålar har på vår hy. Däremot är inte luftföroreningars eventuella skadliga konsekvenser lika lätta att avgöra utanför laboratoriet. L’Oreal har med hjälp av 2800 anställda forskare och stödpersonal gjort fältstudier inom just det här ämnet.

I samarbete med Franska Regionala Centret för Kampen mot Cancer och det mexikanska Nationella Institutet för Folkhälsa inledde företaget 1999 en studie i och runtom Mexico City – en av världens mest förorenade städer. För att studera de effekter som ozon och kväveoxid har på huden jämförde man 96 människor i ett starkt förorenat stadsområde med 93 försökspersoner som var bosatta i en mindre utsatt stadsdel 7,5 mil därifrån.

– Vi såg många skillnader mellan de två grupperna, förklarar François Christiaens från L’Oreal. Vi kunde se en ökad oxidering av talg – den oljiga utsöndring som återfettar och skyddar huden och håret – och mycket torra eller feta huddrag hos våra försökspersoner i Mexico City.

Data from Envisat’s SCIAMACHY
SCIAMACHY

Christiaens förklarade att följderna kan vara kosmetiska, som till exempel förändringar i hudens och hårets mjukhet och glans, men de kan också vara av allvarligare natur, eftersom oxidering bryter ner hudens naturliga skydd och kan även öka irritation och allergiska reaktioner.

Dessa skillnader mellan människor som bodde mindre än 10 mil från varandra yttrade sig tillräckligt starkt för att väcka intresse hos forskarna, som ville få mer exakt information om regionala nivåer av luftförorening. Detta i sin tur stärkte intresset för satellitdata som redan används för UV-prognoser.

– Dagens UV-doser samlas antingen från markprover eller kommer från datormodeller, men täckningen är gles och har bara mätts under begränsad tid. Men satellitdata kan ändå ge oss globala kartor över UV-nivåer, som sedan kan användas för att få fram realistiska mått, så väl som för att finjustera de doser som simuleras i laboratorietester, säger Christiaens.

Från och med hösten nästa år kommer L’Oreal att få regelbundet uppdaterade kartor med hög upplösning över UV-doser och föroreningsnivåer. Detta utgör en del av ESA:s omfattande projekt för dataanvändarprogram TEMIS (Tropospheric Emission Monitoring Internet Service). Med hjälp av rymdbaserade atmosfäriska instrument som exempelvis SCIAMACHY, kommer projektet att visa globala koncentrationer av spårgaser, aerosoler och UV för ett brett område av slutanvändare.

– Vi vill grunda våra metoder på avancerade, högteknologiska metoder, sammanfattar Christiaens. Vi hoppas kunna få mer exakt information – på ett mindre rutsystem och genom anpassning efter molnighet – om UV-doser från marken och om miljöskadliga nivåer. Som en följd kan vi då förhoppningsvis finjustera våra laboratoriska experiment för att kunna tillgodose våra kunder med bättre anpassade produkter.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.