Kraschlandning avslutar
SMART-1-farkostens uppdrag till månen

3 september 2006

ESA PR 31-2006. Tidigt på morgonen den 3 september lyste ett litet ljussken upp på månens yta när ESAs rymdfarkost SMART-1 kraschlandade i regionen kring ‘Lake of Excellence’ (Lacus Excellentiae). Det planerade nedslaget satte punkt för ett framgångsrikt uppdrag som, förutom tester av innovativ rymdteknologi, under närmare 1,5 år har utfört en grundlig vetenskaplig utforskning av månen.

Forskare, ingenjörer och rymdfartsexperter bevittnade rymdfarkostens sista ögonblick på natten mellan lördagen den andra och söndagen den tredje september vid ESAs European Space Operations Centre (ESOC) i Darmstadt, Tyskland. Bekräftelsen om nedslaget nådde ESOC klockan 07:42:22 CEST (05:42:22 UT) när ESAs markstation vid New Norcia, Australien, plötsligt förlorade radiokontakten med farkosten. SMART-1 avslutade sin resa i Lake of Excellence vid 34,4º sydlig latitud och 46,2º västlig longitud.

SMART-1 kraschlandade på den närmare sidan av månen, i ett mörkt område nära terminatorn (gränslinjen som skiljer solsidan från skuggsidan), i en "markstrykande" vinkel på cirka en grad och med en hastighet på cirka två kilometer i sekunden. Tidpunkten och platsen för nedslaget planerades för att främja observationerna av nedslaget med teleskop från jorden. Detta uppnåddes genom en serie banmanövrer och korrigeringar som utfördes under sommaren 2006, av vilka den sista utfördes den 1 september.

Markobservatörer, både proffs och amatörer, runt hela världen - från Sydafrika till Kanarieöarna, Sydamerika, kontinentala USA, Hawaii och många andra platser - bevakade förloppet före och under SMART-1-farkostens kraschlandning i hopp om att se det svaga ljusskenet från nedslaget och erhålla information om nedslagets dynamik och om månytan som rörts upp av farkosten vid nedslaget. Kvaliteten på data och bilder som samlats in av markobservatorierna - en hyllning till slutet på SMART-1-uppdraget och kanske ett ytterligare bidrag till vår kunskap om månen - kommer nu att utvärderas.

Under de senaste 16 månaderna och fram till rymdfarkostens sista varv har SMART-1 studerat månen och samlat in data om månytans morfologi och mineralogiska sammansättning i synligt ljus, infrarött ljus och röntgenljus.

SMART-1 har också testat ny teknik för djuprymdskommunikation med framtida farkoster, teknik för autonom (självstyrande) farkostnavigering och vetenskapliga miniatyrinstrument som nu använts för första gången runt månen.

Ytterligare information till medierna lämnas av::

Bernard Foing, ESA SMART-1 Project Scientist
Email: bernard.foing @ esa.int

Gerhard Schwehm, ESA SMART-1 Mission Manager
Email: gerhard.schwehm @ esa.int

Octavio Camino-Ramos, ESA SMART-1 Spacecraft Operations Manager
Email: octavio.camino @ esa.int

Giuseppe Racca, ESA SMART-1 Project Manager
Email: giuseppe.racca @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.