Låt den internationella rymdstationen vara ditt klassrum

Frank De Winne will perform a demonstration from space during a live link-up from the ISS
29 juni 2009

"Ta med ditt klassrum ut i rymden" är ett undervisningsevenemang över hela Europa som förbinder den internationella rymdstationen ISS med hundratals skolbarn i flera europeiska städer. Under en direktsändning från ISS som är planerad till den 21 september så kommer ESA-astronauten Frank De Winne att utföra ett enkelt experiment i rymden för att demonstrera effekterna av fritt fall.

Händelsen arrangeras av ESA:s Direktorat för bemannad rymdfart och ESA:s Erasmus Centre i samarbete med fyra europeiska naturvetenskapliga museer. "Ta med ditt klassrum ut i rymden"' är en av flera undervisningsaktiviteter som är planerade under De Winnes pågående uppdrag på ISS. De Winnes uppdrag går under namnet OasISS och pågår i sex månader.

Demonstrationer

Expedition 20 inflight portrait
De Winne is part of a crew of six living and working on the ISS

De Winne kommer att utföra den läroplansenliga demonstrationen i det europeiska Columbus-laboratoriet med hjälp av ett speciellt undervisningspaket. Experimentet valdes ut bland idéer som europeiska lärare skickade in till en tävling om experiment som kan utföras ombord på ISS för att demonstrera effekterna av fritt fall.

Ett av de två bästa experimenten, "Har föremål tyngd i rymden?" och "Utforska kapillaritet", kommer att utföras av De Winne under direktsändningen. Experimenten föreslogs av fem lärare, oberoende av varandra.

Med hjälp av undervisningspaketet "Ta med ditt klassrum ut i rymden", som innehåller alla komponenter som behövs för att utföra samma experiment på jorden, kan elever på mellan- och högstadiet (14 till 18 år) jämföra sina resultat med De Winnes resultat från rymden. På så sätt kan de lära sig mer om förhållandena vid fritt fall.

Under direktsändningen kommer De Winne också att svara på frågor från eleverna.

Fyra europeiska mötesplatser

International Space Station seen from Discovery
The International Space Station

Evenemanget samarrangeras av fyra europeiska naturvetenskapliga museer och centra som ligger nära städerna där de fem lärarna som föreslog de vinnande idéerna till "Ta med ditt klassrum ut i rymden" arbetar. Dessa fyra hör till europas mest berömda och aktiva museer och ventenskapliga centra. De arrangerar innovativa pedagogiska utställningar för lärare och skolor och har tusentals besökare varje år.

Platserna där evenemanget "Ta med ditt klassrum ut i rymden" äger rum är:

  • CosmoCaixa i Barcelona, Spanien
  • NOESIS i Thessaloniki, Grekland
  • Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia i Milan, Italien
  • Technopolis® i Mechelen, Belgien

Varje mötesplats kommer att ta emot omkring 200 mellan- och högstadieelever och deras lärare samt representanter för de lokala myndigheterna. De fyra mötesplatserna kommer att stå i förbindelse med varandra under det tre timmar långa programmet som kommer att innehålla videofilmer, praktiska aktiviteter, en rymdshow, en föreläsning av en rymdexpert, ett spel och ett direktsamtal med De Winne.

Skolor som inte kan närvara vid någon av mötesplatserna under evenemanget kan ändå ta del av "Ta med ditt klassrum ut i rymden". Samtalet med De Winne kommer att presenteras på ESA:s webbplats några timmar efter evenemanget. En video med höjdpunkterna från evenemanget blir tillgänglig senare.

Lärare kan kostnadsfritt beställa undervisningspaketet "Take your classroom into space" genom att besöka: online order form.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Email: isseducationteam@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.