Luft under vingarna för svensk rymdindustri på Envisat

Envisat over the Earth
Envisat innehåller mycket svensk teknik och stöds av svenska företag
22 februari 2002

Envisat är ett gigantiskt industriprojekt. Den svenska rymdindustrin har varit med om att utveckla flera bitar av den teknik som nu gör det möjligt att skicka upp satelliten och att analysera jordens miljö från rymden. Främst företagen Saab Ericsson Space, Rymdbolaget och ÅF Systemdesign har bidragit till att utveckla teknik och funktioner för Envisat i Sverige.

Saab Ericsson Space har utvecklat delar av instrumentet ASAR, där radarsignaler modifieras för att föras över till satellitens antennsystem. Det radareko som sedan kommer tillbaka till satelliten efter att de har studsat mot jorden tas sedan emot och konverteras och registreras för att skickas till jorden i digital form.

Saab Ericsson Space har också utvecklat styrdatorerna till de vetenskapliga mätinstrumenten MERIS och GOMOS. Datorerna styr olika delar av instrumenten, till exempel regleringen av temperatur och de mekanismer som slår av och sätter på instrumenten.

Sist men inte minst har Saab Ericsson Space också levererat Envisats huvuddator, som utvecklades redan till SPOT-4-satelliten. Den tar emot och distribuerar kommandon från jorden, den samlar in och sänder mät- och satellitdata och den styr till exempel satellitens klockor.

Rymdbolaget ansvarar för att bemanna ESA:s markstation i Salmijärvi utanför Kiruna. Det innebär att förse stationen med de tjugofem personer som sköter den dagliga driften och underhållet av stationen.

ÅF Systemdesign AB har utvecklat elektrisk utrustning för att stödja instrumentet MIPAS från marken. Företaget har också utvecklat utrustning för att ta emot och lagra mätresultat i realtid. ÅF Systemdesign har i samarbete med Matra Marconi Space levererat testutrustning för att verifiera datahanteringen ombord på Envisat.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.