Lyckad uppsändning av MSG-2

21 december 2005

Uppsändningen av den andra satelliten i MSG-serien (Meteosat Second Generation) gjordes idag, den 21 december, av Ariane 5 (generell version) från Europas rymdflygplats i Kourou, Franska Guyana.

Detta är den andra uppsändningen av satelliter i MSG-serien, som bedrivs av Arianespace och har utvecklats av ESA för EUMETSAT. Den andra delen av nyttolasten på Ariane 5 är Insat4A-satelliten som har flera funktioner (telekommunikation, tv och meteorologi) och ägs av ISRO (Indian Space Research Organisation).

Användarnas behov av meteorologiska data och bilder har ändrats avsevärt sedan satellitdata först började användas för väderleksprognoser 1977. EUMETSAT, i samarbete med ESA, har därför utvecklat den andra generationens satellitsystem som kommer att avsevärt förbättra de tjänster som utförs av de nuvarande Meteosat-satelliterna.

Fyra satelliter kommer att ge kontinuerlig meteorologisk täckning fram till 2018. Sedan uppsändningen av den första MSG-satelliten 2002 har meteorologiska bilder levererats var 15:e minut (i stället för var 30:e minut med den första generationen Meteosat-satelliter) på 12 kanalspektrum (i stället för 3). Satelliterna ger kritiska data för ett antal olika tillämpningar vad gäller väderleksprognoser samt övervakning av klimat och miljö. ESA, på uppdrag av EUMETSAT, kommer att fortsätta att vara upphandlingsinstans för alla fyra satelliterna.

Senaste nytt (på engelska) finns under ”MSG launch special” på http://www.esa.int/msg.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.