Lyckad uppsändning av forskningsraket från Esrange

Prick klockan sex på morgonen den 15 maj steg MASER 11 till väders
19 maj 2008

I torsdags sändes ytterligare en i raden av de framgångsrika sondraketerna i MASER-programmet upp från Esrange utanför Kiruna. Med sig förde raketen fyra ESA-experiment.

Den 15 maj steg sondraketen MASER 11 till väders från Esrange Space Center utanför Kiruna. Med sig förde raketen fyra ESA-experiment. Experimenten tillbringade sex och en halv minute i tyngdlöshet innan de landade i fallskärm och återbördades till forskarna för vidare analys.

– Forskarlagen är mycket nöjda med flygningen och ska nu utvärdera sina experiment mer noggrant, sade Wolfgang Herfs, ESA:s projektledare för MASER 11.

Säkrare bilar

Experimenten monteras in, det ena ovanför det andra
Experimenten monteras in, det ena ovanför det andra, i den 12,5 meter långa raketen

Syftet med de fyra experimenten ombord var att studera vätskefysikaliska och metallurgiska processer.

Experimentet XRMON studerade hur metallskum bildas i tyngdlöshet. Experimentet hade en liten ugn med smältdegel samt en röntgenutrustning. Tack vare röntgenutrustningen kunde forskare för första gången i realtid studera hur skumbildningsprocessen går till.

I tyngdlöshet får metallskummet en jämn struktur i hela provet, medan gravitationen på jorden gör att porerna högre upp i provet blir större och längre ner i provet mindre.

XRMON är ett grundforskningsexperiment där resultaten ska användas för framtida, mer jordnära tillämpningar. Det kan bland annat handla om tillverkning av lätta, starka och stötupptagande komponenter för bilindustrin.

MASER flight scheme
Under sin 15 minuter långa flygning färdas raketen dryga 25 mil upp, gott och väl bortom gränsen till rymden

XRMON var ett banbrytande experiment, eftersom det var första gången en röntgenutrustning flög ombord på en sondraket.

Ett steg mot en ny europeisk raketmotor

Med hjälp av experimentet BIOMICS hoppas forskarna bättre kunna förstå hur blodceller transporteras och rör sig i blodkärlen. Experimentet använder en sorts fettpärlor som simulerar blodceller och studerar dem med ett nyutvecklat digitalt holografiskt mikroskop. Experimentet CDIC-2 studerade ytspänningsfenomen mellan två vätskor som på jorden är svåra att blanda med varandra, som olja och vatten.

Det fjärde experimentet, SOURCE studerade hur flytande bränsle uppför sig i en rymdfarkosts tank i tyngdlöst tillstånd. Bland annat vill man studera hur bubblor i bränslet uppför sig. I tyngdlöst tillstånd finns inget "upp" och "ner", så bubblorna blir kvar där de bildas. Bubblor kan uppstå i bränsle när temperaturen i en del av tanken stiger eller när trycket sjunker.

På MASER 11 fanns fyra experiment

Resultaten från SOURCE kommer bland annat att användas vid konstruktionen av ett nytt återtändningsbart europeiskt slutsteg för bärraketer.

Kostnadseffektiva experiment

MASER är svenska Rymdbolagets sondraketprogram för forskning i nära tyngdlöshet, det som brukar kallas mikrogravitation. Sondraketer är ett billigt och effektivt sätt att göra experiment i mikrogravitation.

Uppsändning och bärgning av raketen sker från Rymdbolagets egen raketbas Esrange Space Center utanför Kiruna. Projektledning, utveckling av raketens servicesystem och marksystem samt experimentutrustning sker i Solna utanför Stockholm.

Själva raketen är en tvåstegsraket. Första steget har en acceleration på 8 g och brinner i 15 sekunder med hjälp av 679 kg krut. Andra steget innehåller 883 kg krut, har en acceleration på 13 g och brinner i 29 sekunder. Raketen nådde en höjd av 252 km, vilket motsvarar en låg satellitbana. Totalt varade flygningen 15 minuter.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.