Lyckad uppskjutning av den första Internet-byggda studentsatelliten

27 oktober 2005

ESA PR 47-2005. SSETI Express, en satellit som ska placeras i en låg bana runt jorden och är designad och byggd av europeiska universitetsstudenter under ledning av ESAs utbildningsavdelning, sköts framgångsrikt upp i morse klockan 08:52 CEST från Plesetsk Cosmodrome med en rysk bärraket av typ Cosmos 3M. Klockan 10:29 CEST i morse tog markkontrollen vid universitetet i Aalborg, Danmark, emot de första signalerna från satelliten.

SSETI Express (SSETI står för Student Space Exploration and Technology Initiative) är en liten rymdfarkost som i storlek och form kan liknas vid en tvättmaskin (ca 60 x 60 x 90 cm). Satelliten väger 62 kg och har en nyttolast på 24 kg. Ombord på den studentbyggda farkosten fanns tre piko-satelliter: mycket små satelliter som var och en väger omkring ett kilo. Dessa placerades ut en timma och 40 minuter efter uppskjutningen. Förutom att fungera som en "provbänk" för många olika ändamål, inklusive ett kallgasbaserat positionskontrollsystem, ska SSETI Express också ta bilder av jorden och fungera som radiotransponder.

Utmaningen för de 23 universitetsgrupperna, utspridda över Europa och med mycket olika kulturella bakgrunder, har varit att arbeta tillsammans via Internet för att gemensamt bygga satelliten.

SSETI, som utgör ramen för uppdraget, startades 2000 av ESAs utbildningsavdelning för att ge europeiska studenter möjlighet att delta i verkliga rymdprojekt. Initiativet syftar till att ge studenterna direkt och praktisk erfarenhet och stimulera dem till att satsa på yrken inom rymdteknik och vetenskap, och därigenom skapa en pool av begåvade experter för framtiden.

Sedan starten har SSETI byggt upp ett nätverk av studenter, skolor och organisationer för att arbeta med olika satellitprojekt. Över 400 europeiska studenter har aktivt och under lång tid bidragit till detta initiativ, antingen som en del av deras utbildning eller på fritiden. Dessutom har hundratals fler deltagit i eller inspirerats av SSETI.

SSETI-studenterna arbetar för närvarande med två andra satellitprojekt:

  • SSETI ESEO: European Student Earth Orbiter, en 120 kg tung farkost designad för Ariane 5 och planerad för uppskjutning under 2008.
  • En studie för en European Student Moon Orbiter – tidsram 2010–2012. Satelliten kommer att utföra experiment både på vägen till månen och under dess bana runt månen.

För mer information om SSET Express, kontakta:

Rosita Suenson
ESA Communication Office at ESTEC
Tel: +31-(0)71-565 30 09
Fax: +31-(0)71-565 57 28
E-post: Rosita.Suenson@esa.int

ESA Media Relations Division
Tel: +33-(0)1-536 971 55
Fax: +33-(0)1-536 976 90
E-post: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.