Mars Express fotograferar floddelta

Deltat i nordöstra delen av kratern är ett av de tydligaste man hittills fotograferat.
12 september 2011

ESA:s Mars Express har fotograferat ett floddelta i en krater belägen i Mars södra högländer. Bilden visar otvetydiga tecken på en serie uttorkade flodbäddar som leder in i kratern och som bildade en sjö, och i inloppet typiska deltaavlagringar.

Det fotograferade floddeltat ligger i Eberswalde-kratern på Mars södra halvklot i ett område som heter Margaritifer Terra. Området är ett av de "kaotiska" områdena på Mars, med många formationer som kan vara bildade av flytande vatten. Deltat täcker en yta på 115 kvadratkilometer.

Lermineral tyder på vatten

Eberswaldekratern är delvis täckt av material från den nyare Holden-kratern.

Det finns flera andra deltan i samma område, men det nyligen fotograferade deltat är ovanligt eftersom det är så välbevarat. Forskarna har även upptäckt järn- och magnesiumsmektit i dessa kratrar, ett mineral som bara kan bildas i en vattenrik miljö.

Deltat fylldes så småningom igen av partiklar som förmodligen blåste dit. Med tiden eroderades området vilket frilade deltat men inverterat, där ursprungliga dalar står upp och åsar blivit fördjupningar.

Intressant plats att leta efter liv

Eberswaldkratern ligger i ett område sydöst om den stora sprickdalen Valles marineris.

Eberswalde-kratern ligger alldeles intill den större Holden-kratern, som delvis begravt den mindre kratern i utslungat material. Båda kratrarna ligger strax sydöst om den enorma sprickdalen Valles marineris.

Både Eberswalde- och Holden-kratrarna stod högt på listan av föreslagna mål för NASA-roboten Curiosity, som ska bära med sig laboratoriet Mars Science Laboratory. Laboratoriet ska undersöka om Mars är eller har varit lämpat för liv. Data från ESA:s Mars Express har varit en viktig pusselbit för att hitta den bästa landningsplatsen för Curiosity.

Deltat härrör från tidigt i Mars historia. Sannolikt har deltat formats av en serie korta episoder när vatten har flutit, snarare än en längre blöt period på Mars.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.