Mars Express radar samlar in de första ytdata

9 augusti 2005

ESA PR 38-2005. MARSIS, den djuppejlande radarn ombord på ESAs rymdfarkost Mars Express, har börjat samla in data om Mars yta och jonosfär.

Radarn inledde det vetenskapliga arbetet den 4 juli 2005 efter den första fasen av instrumentets idrifttagning. På grund av den försenade utfällningen av armarna beslutade man att dela upp idrifttagningen, som först var planerad att ta fyra veckor, i två faser. Den andra fasen inleds i december.

Detta har gett instrumentet möjlighet att påbörja de vetenskapliga observationerna tidigare än planerat under nattetid på Mars. Denna miljö är lämplig för att pejla under markytan eftersom jonosfären är mer energirik på dagen och stör då radiosignalerna som används för observationer under ytan.

“Idrifttagningsfasen bekräftade att radarn fungerar mycket bra och kan arbeta med full effekt utan att störa rymdfarkostens övriga system”, säger Roberto Seu, Instrument Manager för MARSIS, University of Rome ‘La Sapienza’, Italien.

MARSIS är ett komplicerat instrument som kan arbeta vid olika frekvensband och är avsett att arbeta när rymdfarkosten är som närmast planetens yta (pericentrum). Lägre frekvenser passar bäst för att pejla under markytan, och de högsta frekvenserna används för pejling strax under ytan, medan alla frekvenser är lämpliga för att studera markytan och atmosfärens övre lager på Mars.

“Under idrifttagningen har vi testat alla överföringsfunktioner och optimerat radarns prestanda runt Mars”, säger professor Giovanni Picardi, Principal Investigator för MARSIS, University of Rome ‘La Sapienza’. “Resultatet är att vi, sedan de vetenskapliga observationerna inleddes, har tagit emot mycket rena ytekon och de första indikationerna om jonosfären”.

Vid de lägre frekvenserna har MARSIS undersökt de nordliga slätterna mellan 30° och 70° latitud, vid alla longituder. “Vi är mycket nöjda med radarns funktion. Ytmätningarna som har gjorts hittills stämmer faktiskt nästan perfekt med de befintliga modellerna av Mars topografi”, säger professor Picardi.

Den första dataanalysen fokuseras på platta områden eftersom lagren under markytan här i princip är enklare att identifiera. “Eftersom radarn verkar fungera så bra för ytobserverationerna har vi god anledning att tro att radiovågorna fortplantar sig korrekt även under ytan”, tillägger professor Picardi.

“Vi måste nu säkerställa av vi klart och tydligt kan identifiera och isolera de ekon som kommer från under markytan. För att göra detta måste vi noggrant undersöka alla data och säkerställa att signaler som skulle kunna tolkas som om de kommer från olika underjordiska lager inte produceras av ytliga oregelbundenheter. Detta håller oss sysselsatta ytterligare några veckor”.

Den första mätningen av jonosfären som MARSIS utfört har också avslöjat intressanta preliminära fynd. Radarn reagerar direkt på antalet laddade partiklar som bildar jonosfären. Detta antal är ibland högre än väntat.

“Vi utför nu dataanalyser för att ta reda på om detta beror på plötsliga ökningar i solaktiviteten, i likhet med den 14 juli, eller om vi måste ställa upp nya hypoteser. Endast ytterligare analyser kan ge svar på våra frågor”, säger Jeffrey Plaut, co-Principal Investigator, NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, USA.

För mer information:

Giovanni Picardi,
MARSIS Principal Investigator, INFOCOM Dept. – Universita’
di Roma “La Sapienza”
picar@infocom.uniroma1.it

Jeffrey Plaut
MARSIS co-Principal Investigator, NASA/JPL
plaut@jpl.nasa.gov

Roberto Seu,
MARSIS Instrument Manager och SHARAD Team Leader,
INFOCOM Dept. – Universita’ di Roma “La Sapienza”
roberto.seu@uniroma1.it

Agustin Chicarro
ESA, Mars Express Project Scientist
Agustin.chicarro@esa.int

Fred Jansen,
ESA, Mars Express Mission Manager
fjansen@rssd.esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.