Mars Express ser det första vattnet – vetenskapliga resultat

OMEGA-bild av södra polarområdet på Mars den 18 januari
23 januari 2004

ESA PR 06-2004. Mars Express, ESA:s första mission till Mars, kommer att nå sin slutliga omloppsbana den 28 januari. Den har redan kommit med häpnadsväckande resultat sedan det första instrumentet ombord sattes igång den 5 januari. Vikten av de första uppgifterna betonades av forskarna på en europeisk presskonferens idag vid ESA:s markstation i Darmstadt i Tyskland.

OMEGA-observation av södra polarområdet

“Jag hade inte väntat mig att – bara en månad efter införandet i Mars omloppsbana den 25 december – kunna samla såmånganöjda forskare, som är ivriga att få presentera sina första resultat”, säger professor David Southwood, ESA:s direktör för vetenskapsprogrammet.

PFS shows different CO distribution in Northern and  Southern he
PFS visar olika CO-fördelning i norra och södra hemisfären

Ett av huvudmålen med uppdraget Mars Express är att upptäcka vatten i något av dess kemiska tillstånd. Genom den första kartläggningen av det södra polarområdet den 18 januari, har OMEGA, den kombinerade kameran och infraröda spektrometern, redan avslöjat förekomsten av vattenis och koldioxidis. Denna information bekräftades av PFS, en ny spektrometer med hög upplösning och med en exakthet som aldrig tidigare skådats. De första PFS-datan visar även att fördelningen av koldioxid är annorlunda i de norra och södra hemisfärerna på Mars.

Instrumentet MaRS, som är en avancerad radiosändare och mottagare, sände med framgång ut en första signal den 21 januari som togs emot på marken genom en 70-meters antenn i Australien efter att ha reflekterats och spritts från Mars yta. Denna nya mätteknik gör det möjligt att upptäcka den kemiska sammansättningen av Mars atmosfär, jonosfär och yta.

ASPERA, ett instrument som mäter plasma och neutrala, energirika atomer, har som syfte att besvara den grundläggande frågan om det är erosion från solvindar som lett till den nuvarande bristen på vatten på Mars. De preliminära resultaten visar en skillnad i karakteristik mellan effekterna i solvindsområdet och de mätningar som gjorts i svansen på Mars. Ett annat spännande experiment utfördes med instrumentet SPICAM (en ultraviolett och infraröd spektrometer) under den första stjärnockultationen som någonsin gjorts på Mars. Den har samtidigt mätt fördelningen av ozon och vattenånga, vilket aldrig tidigare gjorts, och kommit fram till att det finns mer vattenånga där det finns mindre ozon.

HRSC image of Reull Vallis 15 January 2004
Reull Vallis – HRSC-bild den 15 januari 2004

ESA presenterade även imponerande bilder som tagits med en stereokamera för högupplösningsbilder (HRSC). Dessa bilder är resultatet av en täckning av motsvarande 1,87 miljoner km2 av Mars yta och omkring 100 gigabyte av behandlade data. Kameran lyckades också ta en högupplöst bild över det längsta stråk (uppemot 4 000 km) och det största område som någonsin tagits under utforskningen av solsystemet.

Detta har gjort det möjligt att skapa den imponerande bild, 24 meter lång och 1,3 meter hög, som bars genom konferenssalen i slutet av presskonferensen av en grupp 10-åriga barn.

Edelgard Bulmahn, den tyska forsknings- och utbildningsministern, som också sitter i ESA:s ministerråd, sa på presskonferensen: “Europa kan vara stolt över denna mission: Mars Express är en enorm framgång för det europeiska rymdprogrammet.”

För vidare information, kontakta:

ESA Media Relations Office
Tel: +33(0)1.53.69.7155
Fax: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.