Mars Express sonderar sällsynta avlagringar på Mars

Topographic divide between the Martian highlands and lowlands
1 november 2007

Radarsystemet på ESAs Mars Express har avslöjat nya detaljer om några mycket gåtfulla avlagringar på Mars: Medusae Fossae-formationen. Systemet har gjort den första direkta mätningen av djupet och de elektriska egenskaperna hos dessa material, och har därmed gett nya ledtrådar om deras ursprung.

Medusae Fossae-formationen (MFF) är unika avlagringar på Mars. De är också en gåta. De förekommer nära ekvatorn, längs skiljelinjen mellan högland och lågland, och kan vara några av de yngsta avlagringarna på planetens yta. Skälet till att forskarna tror det är den tydliga bristen på kratrar från meteornedslag, till skillnad från hos äldre terräng.

MARSIS Radargram

Mars Express har samlat in data från denna region med MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding). Mellan mars 2006 och april 2007 har Mars Express passerat över regionen många gånger och registrerat radarekon.

För första gången har dessa ekon avslöjat djupet hos MFF-avlagringarna. Det har forskarna kunnat bestämma genom att mäta den tid det tar för radarsignalen att passera genom de övre skikten och reflekteras mot underliggande berg. "Vi visste inte hur tjocka MFF-avlagringarna var", säger Thomas Watters, chef vid Center for Earth and Planetary Studies, National Air and Space Museum, Smithsonian Institution, USA.

MFF-avlagringarna förbryllar vetenskapsmännen eftersom de associeras med regioner som absorberar vissa våglängder från jordbaserad radar. MARSIS arbetar emellertid vid våglängder där radarvågorna i regel passerar genom MFF-avlagringarna och ger ekon när signalerna reflekteras från underliggande skikt.

MARSIS mätdata avslöjar de elektriska egenskaperna hos avlagringarna. Informationen antyder att avlagringarna kan vara löst packat, luftigt eller stoftliknande material. Det är dock svårt att förstå hur poröst material från damm som transporterats av vinden kan vara flera kilometer tjockt utan att komprimeras av tyngden hos överliggande material.

Även om de elektriska egenskaperna överensstämmer med egenskaperna hos skikt av is finns dock inga tungt vägande belägg för att is idag förekommer vid Mars ekvatorsregioner. "Om det finns is vid Mars ekvator måste den ligga åtminstone flera meter under ytan", säger Jeffrey Plaut, Co-Principal Investigator för MARSIS vid Jet Propulsion Laboratory, USA. Detta beror på att vattnets ångtryck på Mars är så lågt att all is nära ytan snabbt skulle avdunsta.

Medusae Fossae-formationen på Mars fortsätter vara en gåta.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.