Mars Express vägleder framtidens forskning

The Beagle 2 lander
Beagle 2 ska söka efter livstecken
14 maj 2003

Sannolikheten för att Mars Express och Marslandaren Beagle 2 ska finna säkra tecken på liv på Mars är liten, anser forskaren Tomas Hode på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Men däremot kan expeditionen peka ut vilka områden på planeten som senare forskning ska rikta in sig på.

Tomas Hode är astrobiolog och arbetar på avdelningen för paleozoologi på Naturhistoriska Riksmuseet. Han utvecklar metoder för att analysera prover från till exempel Mars. Han pekar ut några särskilt intressanta aspekter av Mars Express uppdrag.

– Ett av Beagle 2:s instrument kommer att analysera ämnessamansättningen på planetens yta genom att stegvis förbränna materialet och se vid vilka temperaturer som koldioxid frisläpps då man tillför syrgas. Då kan forskarna räkna ut hur kolet var uppbundet i materialet, till exempel om materialet var en kalkbergart, det vill säga består av kalciumkarbonat.

Sedimenten visar vägen

Om Beagle 2 upptäcker karbonatbergarter på Mars är det ett starkt tecken på att det tidigare har funnits flytande vatten på planeten. Och flytande vatten är en av de viktiga förutsättningarna för liv som vi känner det på jorden. Det skulle också vara intressant om landaren upptäcker andra sedimentära bergarter, till exempel sandsten. Dessa bergarter skulle ha kunnat avsättas i vatten, även om de rent teoretiskt skulle kunna uppstå genom vindavsatt sand. Tomas Hode fortsätter:

– Beagle två kan också upptäcka organiska föreningar. Det är i så fall också ett möjligt indicium på liv även om det inte nödvändigtvis behöver vara det eftersom organiska föreningar även kan bildas icke-biologiskt. Det är dock känt att vissa specifika typer av organiska molekyler härstammar från liv, och skulle sådana molekyler upptäckas, så är det ett mycket starkt indicium på att liv har existerat på Mars. Men hittar Mars Express organiskt material, kalkfält eller andra sedimentära bergarter så är det utan tvekan till mycket stor hjälp inför nästa expedition i det fortsätta sökandet efter liv på Mars.

Det är inte bara landaren Beagle 2 som är intressant för astrobiologen Tomas Hode. Från sin omloppsbana kommer Mars Express med hjälp av en specialbyggd radar att kartlägga hur det ser ut under ytan på Mars, och med ett annat instrument kartlägga mineralsammansättningen på ytan. Om denna kartläggning upptäcker till exempel kalkfält på ytan eller stora vattensamlingar under Mars yta ger den ytterliga vägledning till framtidens forskning.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.