Ministermötet säkrade Europas tillgång till rymden

A view of the meeting room
De rymdansvariga ministrarna träffades under en dag i Paris
28 maj 2003

På mötet den 27 maj kom Europas och Kanadas rymdministrar överens om vilka steg som ska tas för att fortsätta med satsningen på Ariane 5. De har också fastställt en plan för att utveckla nya bärraketer inom en omorganiserad uppsändningssektion. Vidare har de frigjort finansiering för den internationella rymdstationen och planerat hur relationerna mellan ESA och den europeiska unionen ska stärkas, eftersom satellitnavigeringssystemet Galileo kommer att förverkligas.

De rymdansvariga ministrarna träffades under en dag i Paris på ESA:s huvudkontor. Mötet var en uppföljning till det förra ministermötet i Edinburgh, i november 2001. Nu behövdes nya beslut för att säkra Europas plats i rymdutvecklingens frontlinje, särskilt när det gäller system för uppsändningar. Beslut behövdes också för att betona att rymden är en nyckel till att effektivt genomföra den europeiska linjen inom områden som transport, miljö, forskning och säkerhet i dess vidaste mening.

Ariane 5

Arianespace flight 160
Ariane

Ministrarnas beslut är avgörande för att garantera Europas framtida tillgång till rymden. De har hjälpt ESA att återupprätta Europas uppsändningssystems konkurrenskraft, omstrukturerat dess uppsändningssektion och förberett för framtidens system.

Ministrarna har i synnerhet beslutat att stödja Arianespace, Europas kommersiella uppsändningsaktör, i dess arbete att återuppta produktionen av Ariane 5. De beslutade också att stödja utvecklingen av den nya, starkare modellen ECA genom två flygningar under 2004 och genom att minska produktionskostnaderna ytterligare. Ministrarna antog också ett program som syftar till att öka användningen av Ariane 5 under perioden 2005–2009.

Internationella rymdstationen

ISS October 2002
Internationella rymdstationen

Ministermötet beslutade också att frigöra medel för att fortsätta utvecklingen av den internationella rymdstationen. Det gäller främst för att täcka kostnader för ESA:s ATV (Automated transfer vehicle) och det europeiska marksegmentet. Om ATV blir klar i lämplig tid kommer den att vara till stor hjälp för att stödja den reducerade rymdskyttelflottan.

EU, satellitnavigering och Rosetta

Galileo
Europeiska satellitnavigeringssystemet Galilieo

Ministrarna behandlade också frågan om ESA:s förhållande till den europeiska unionen. Ministermötet önskar att ESA innan året är slut färdigställer ett ramavtal som kan utgöra grunden för hur ESA och EU ska arbeta tillsammans i framtiden.

Det europeiska satellitnavigeringssystemet Galilieo fick också klartecken i och med en överenskommelse mellan ESA:s medlemsstater. Ministrarna välkomnade också att kometsonden Rosetta har fått ett nytt mål. Rosetta kommer att sändas upp i februari 2004 med hjälp av en Ariane 5-raket. Det nya målet är kometen Churymov-Gerasimenko, som sonden kommer att nå fram till i november 2014.

Vill du veta mer, kontakta:

ESA Media Relations Service
Tel: +33 153 69 71 55
Fax: +33 153 69 76 90

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.