NASA:s planetfinnare på hyllan
ESA:s Darwin vidare som planerat

NASA:s Terrestrial Planet Finder
NASA:s Terrestrial Planet Finder
9 mars 2006

NASA har hamnat i budgetproblem. Det medför bland annat att ett satellitsystem som ska leta efter jordlika planeter fått stryka på foten. Malcolm Fridlund, som är en av de huvudansvariga för Darwin, ESA:s motsvarande program, tror dock inte att NASA:s beslut kommer att påverka Darwin.

I den senaste amerikanska budgeten tvingades NASA göra en del hårda omprioriteringar. För att kunna säkerställa att skytteln kan göra de 19 uppskjutningar som är planerade – 18 till den internationella rymdstationen ISS och 1 för att serva Hubbleteleskopet – innan skyttelprogrammet går i pension 2010 räknar NASA med att behöva tillföra 3–5 miljarder dollar mer än tidigare planerat. Eftersom man dessutom måste intensifiera arbetet med att ta fram en ersättning till skyttlarna och budgeten i stort sett bara inflationsjusterats så blir det mindre pengar än väntat över till vetenskap och utforskning.

En av konsekvenserna av detta är att NASA:s Terrestrial Planet Finder (TFP), vars första komponent skulle skjutits upp 2014, har lagts på hyllan. Andra projekt som drabbats av liknande öden är det planerade projektet att skicka en sond till jupitermånen Europa för att undersöka den ocean man tror finns under dess globala isskorpa, liksom vidare utforskning av Mars och även den vetenskapliga aktiviteten på den internationella rymdstationen.

För många uppdrag, för lite pengar

Det är egentligen en enkel ekvation, säger Malcolm Fridlund, som är en av de huvudansvariga för ESA Darwin-projekt, som liksom NASA:s TFP ska leta efter jordliknande planeter runt andra stjärnor.

De har ett uppdrag från presidenten att sköta USA:s åtaganden vad gäller ISS och att ta fram en ny kapacitet att lyfta människor till rymden så snart som möjligt. Det betyder i princip senast 2010. Och de skall göra detta utan ny budget! Då skär man i något mjukt.

Att sköta åtagandena till ISS betyder i princip att hålla skyttelprogrammet igång, eftersom det är det enda system NASA har tillgång till som kan lyfta tillräckliga laster. När skyttlarna den senaste tiden stått på grund av diverse problem har ryssarna fått ta över merparten av uppskjutningarna till ISS. Därför ligger USA efter rejält med sina åtaganden.

Darwin på spåret

Även om ESA:s Darwin och NASA:s Terrestrial Planet Finder är tänkta att komplementera varandra så innebär förseningen av TFP inga stora problem för Darwin.

Att Terrestrial Planet Finder lagts på hyllan betyder dock förmodligen inte att projektet inte blir av. Även om det kommer att gå på sparlåga de närmaste åren – det ska ner till 10–20 procent av den nuvarande nivån till 30 september – så är Malcolm Fridlund övertygad om att det bara innebär en försening av projektet.

Jag är så gott som hundraprocentigt säker på att projektet blir av. De vetenskapliga målen har högsta prioritet på båda sidor om Atlanten.

Att NASA skjuter TPF på framtiden tror heller inte Malcolm Fridlund kommer att påverka ESA:s motsvarande Darwin-projekt särskilt mycket.

På kort sikt blir nog effekterna små. På lite längre sikt betyder det sannolikt att vi får dra en större del av lasset. Tanken har ju alltid varit att vi ska samarbeta med Darwin och TPF. Men det har pendlat en hel del fram och tillbaka under åren hur mycket varje del skall vara.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.