Närkontakt med Mars

Shortest distance between Earth and Mars
Minsta avståndet mellan jorden och Mars
27 augusti 2003

Idag, den 27 augusti 2003, befinner sig Mars mindre än 56 miljoner kilometer från jorden. Det innebär att vår granne i rymden är närmare jorden än den har varit på mer än 60 000 år.

Ungefär samtidigt som Mars befinner sig som närmast kommer ESA:s Mars Express att passera halvvägsmärket på sin bana till den röda planeten. Den 1 september kommer rymdfarkosten, som rusar fram genom rymden i 10 800 kilometer i timmen, att ha avverkat mer än 242 miljoner kilometer. Det motsvarar hälften av de 485 miljoner kilometer som måste avverkas innan farkosten kommer fram till Mars. Det är värt att notera att sträckan som avverkas inte är densamma som avståndet mellan jorden och Mars.

Nu tänker du kanske att det borde ta mindre än tre månader för sonden att komma till Mars med tanke på den kortare färdvägen. Men att planera resor mellan planeter är komplicerat och kräver att vi tar med mer än bara avståndet i beräkningen.

Mars Express lift off
Uppsändningen av Mars Express

Detta är på grund av att planeterna rör sig i sina respektive omloppsbanor. Om du vill att din rymdsond ska möta ett annat objekt i rymden, måste du planera uppsändningen så att omloppsbanorna går i varandra någon gång i framtiden. Tänk dig solsystemet som en stor kapplöpningsbana. Om du vore åskådare vid ett 400-meterslopp och ville genskjuta en av löparna, skulle du helt enkelt kunna försöka springa ifatt löparen du ville få fatt på. Om du vore tillräckligt snabb skulle du så småningom komma ifatt löparen, men det skulle gå åt en enormt mycket energi och du skulle behöva färdas en lång sträcka.

Ett mycket enklare sätt att hinna ifatt din löpare vore att helt enkelt gå tvärs över mitten till andra sidan av den runda banan. Det blir en mycket kortare sträcka och du använder mycket mindre energi och tid för att komma dit du vill. Du beräknar din gångsträcka så att du anländer på andra sidan samtidigt som löparna. Kommer du för tidigt får du vänta. Kommer du för sent har du missat dem helt och hållet – då får du vänta tills de kommer runt på nästa varv.

Av samma skäl finns det inga raka färdvägar när det gäller rymdfärder. Alla planeter rör sig i långa, cirkelformade eller elliptiska omloppsbanor runt solen. För att nå Mars befinner sig sonden Mars Express nu på en bågformig bana som gradvis rör sig utåt för att genskjuta Mars omloppsbana ungefär sex månader efter uppskjutningen.

Det är alltså inget sammanträffande att den flotta av rymdsonder som nu är på väg mot Mars sköts upp inom loppet av några veckor år 2003. Även när planeterna befinner sig relativt nära varandra måste vetenskapsmännen beräkna den kortaste banan mellan jordens och Mars omloppsbanor. Det är troligt att detta sker ungefär då planeterna står som närmast varandra. När den kortaste banan har räknats ut kan vi räkna bakåt i tiden för att bestämma när själva uppskjutningen ska ske.

Mer om närmande och opposition

Mars - ESA's target for 2003
Mars – ESA:s mål 2003

Mars kommer att befinna sig närmast jorden den 27 augusti, men solen, jorden och Mars bildar inte en rät linje förrän den 28 augusti 2003. Det kallas för opposition. Eftersom vi befinner oss närmare solen än Mars, kommer detta också att vara den tidpunkt när vi ”hinner upp” Mars i våra respektive banor.

Med ett avstånd på exakt 55 758 006 kilometer från jorden kommer den röda planeten att lysa starkare än alla planeter och himlakroppar utom Venus och månen. Du kommer inte att få se något gigantiskt på himlen, men du kommer att kunna se den karakteristiska orangeröda färgen. Amatörastronomer med tillräckligt stora teleskop kommer att kunna studera några av planetens speciella drag, såsom istäckena vid polerna, mörka områden på ytan och kanske till och med stormmoln.

Hur intressant planetens nära läge än är, så har professionella astronomer ännu bättre saker att se fram emot. Sonder som går i bana runt planeten har studerat planeten och en del av sonderna har till och med landat på den. Senare i år kommer vår kunskap att öka dramatiskt när flottan av rymdfarkoster, inklusive Europas Mars Express, närmar sig den röda planeten.

Mars Express kommer att hjälpa till med att svar på frågorna om det har funnits vatten och kanske liv på Mars. Den kommer att kartlägga områden under Mars yta, ytan, atmosfären och jonosfären från omloppsbanan samt genom observationer och experiment på planetens yta.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.