Namn och logo bestämda för Paolo Nespolis skytteluppdrag till ISS

Esperia Mission logo
24 juli 2007

ESA PR 26-2007. Den europeiska rymdorganisationen (European Space Agency, ESA) och den italienska rymdorganisationen (ASI) meddelade idag att man har valt namn på det kommande uppdraget för astronaut Paolo Nespoli, en av medlemmarna i STS-120-besättningen ombord på rymdskytteln som skall skjutas upp i oktober.

Uppdraget har fått namnet Esperia efter det antika grekiska namnet på Italienska halvön.

Valet av detta namn speglar hur Nespolis skytteluppdrag till den internationella rymdstationen (International Space Station, ISS) blir en uppvisning i europeisk teknologi i och med leveransen av Italien-byggda Nod 2. Namnet speglar också det faktum att möjligheten till denna rymdfärd härrör från ASIs visionära engagemang i leveransen av tre trycksatta lastmoduler (Multi-Purpose Logistics Module, MPLM) till NASA genom ett bilateralt avtal där NASA kontrakterade utvecklingen till italiensk industri.

Som ett resultat av detta avtal har ASI erhållit sex flygtillfällen. Det nära samarbetet mellan ESA och ASI har lett fram till att utse Nespoli, medlem av den europeiska astronautkåren, för detta flygtillfälle. Till det första av de sex flygtillfällena utsågs Umberto Guidoni som tillbringade 10 dagar ombord på ISS i april 2001.

Ett avtal mellan ESA och ASI för den gemensamma ledningen av detta viktiga uppdrag undertecknades den 19 juni 2007 på flyg- och rymdmässan vid Le Bourget, Paris, av ASIs president professor Giovanni F. Bignami och Daniel Sacotte, ESAs Director of Human Spaceflight, Microgravity and Exploration.

I linje med detta arrangemang anförtrodde ASI genom ett sponsoravtal skapandet av en logotyp för uppdraget åt den världsberömde designern Giorgetto Giugiaro och hans företag ItalDesign SpA. Den fantasifulla logon skildrar hur Esperia-uppdraget är en nyckel till färdigställandet av ISS och hur detta markerar ännu ett steg framåt i utforskningen av rymden, ett äventyr där Italien och ASI är huvudaktörer i Europa och på den internationella arenan.

“Italien är en av huvudaktörerna inom europeisk rymdverksamhet”, kommenterar Simonetta di Pippo, direktör för ASIs rymdvetenskapliga utforskningsprogram (Osservazione dell’Universo). “Som namnet antyder är Esperia-uppdraget ett exempel på Italiens långsiktiga engagemang i utforskningen av rymden och en symbol för vår vision och ambition inför framtiden. Det är också ytterligare ett exempel på Italiens industriella kompetens, på vilken vi förlitar oss för att befästa våra investeringar i europeiska rymdprogram, i synnerhet utforskningsprogrammet Aurora.”

Esperia blir Nespolis första flyguppdrag. Han är en av sju medlemmar i STS-120-besättningen och under det komplexa monteringsuppdraget har han en viktig roll vid installationen av Nod 2 (byggd av Thales Alenia Space) vid koordineringen av aktiviteter inifrån skytteln under fyra rymdpromenader. I hans övriga uppgifter ingår att utföra ett gemensamt ESA/ASI-program av humanfysiologiska och biologiska experiment samt hjälpa till med underhållet och driften av systemen ombord på farkosten.

“Nod 2 är den första Europa-byggda noden som skjuts upp och har en avgörande betydelse för rymdstationens framtid”, säger Daniel Sacotte. “Den kommer att fungera som en förbindande passage för ESAs laboratorium Columbus, USAs laboratorium Destiny och det japanska laboratoriet Kibo, och som anslutningspunkt för den japanska transportfarkosten HII. Noden har också en dockningsadapter för rymdskytteln och skall även fungera som anslutningspunkt för MPLM-farkosterna. Vetenskapsmän och ingenjörer över hela världen väntar ivrigt på en problemfri och säker leverans av modulen.”

En ytterligare aspekt av Esperia-uppdraget är deltagandet från italienska Ministeriet för social solidaritet. För att markera alla europeiska invånares rätt till jämställda möjligheter kommer Nespoli att representera alla europeiska och italienska invånare under sin flygning och han har även med sig ett antal vittnesmål från detta ministerium.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Franco Bonacina, Head of Media Relations Office
Communication Department
ESA, Paris
Tel: +33 (0)1.53.69.71.55
Fax: +33 (0)1.53.69.76.90
Email: media @ esa.int

Piero Messina
Dir. Human Spaceflight, Microgravity & Exploration
Coordination Office - HME-CO
ESA, Paris
Tel.: +33 6 87715126
Piero.messina @ esa.int

Francesco Rea
ASI - Head of Media Relations Office
Tél. : +39 06 8567235/7
Fax : +39 06 8416265
Email : francesco.rea @ asi.it

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.