Navigeringssystemet Galileo får klartecken

Galileo constellation
Galileo
27 mars 2002

Det europeiska rymdorganet ESA välkomnar EUs transportministrars beslut att ge klartecken till det europeiska navigeringssytemet Galileo. Ministrarna tog beslutet tisdagen den 26 mars.

Beslutet innebär att ESA kan fortsätta med arbetet att utveckla Galileo. ESAs utvecklingsteam har redan lagt ner flera års arbete på att utveckla till exempel nyckel tekniker som atomklockor och signalgeneratorer.

ESA och EU samarbetar i projektet och står för hälften av kostnaderna var. Enligt planen kommer Galieo att vara på plats år 2008 och därmed förse världen och framförallt Europa med säker och civil positionsbestämning.

För mer information (på engelska), klicka på länken här intill.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.