Newton i rymden –skolelever en ESA-astronaut agerar i en film för grundskolan och gymnasiet

9 september 2004

Fredagen den 10 september kommer skolelever från tre länder, astronauter från ESA och styrelsemedlemmar från den internationella rymdstationens utbildningsfond ISSEF att lansera DVD-filmen Newton i rymden. Newton i rymden är först delen i en serie utbildningsfilmer på DVD som ESA står bakom.

Målet är att visa grundläggande vetenskapliga principer på ett sätt som elever kan förstå. DVD:n är inspelad både på Jorden och i rymden. ESA:s astronaut Pedro Duque gör olika experiment i rymden tillsammans med sin ryska kollega Alexander Kaleri. 48 elever använder i sin tur isbanor, simbassänger och biljardhallar som testlaboratorier.

DVD:n vänder sig till elever mellan 12 och 18 år och ska visas i skolklasser för att uppmuntra till grupparbeten. Filmen finns på 11 europeiska språk* och ges ut tillsammans med instruktioner till läraren om hur DVD:n kan användas och en kort presentation av den internationella rymdstationen ISS. Det ingår även en ordlista, hänvisningar till vidare läsning på nätet och i böcker, ett utvärderingsformulär samt en beskrivning av tvärvetenskapliga övningar som kan göras i klasserna,. Övningarna följer de europeiska läroplanerna,. Lärarna får också kopiera avsnitt ur lärarinstruktionerna (gruppövningar, ordlista osv.) för att delaut till eleverna.

”Vi erbjuder skolan detta verktyg för att hjälpa lärare att motivera eleverna”, säger Elena Grifoni, som är chef för ISS:s utbildningsenhet (Utilisation Strategy & Education Office). ”Ett av sätten är att använda rymden. Vi hoppas att eleverna ska tycka att det är kul att titta på filmen, samtidigt som de lär sig viktiga saker.” Filmen kommer att delas ut i över 10 000 exemplar till grundskolor och gymnasier i ESA:s medlemsländer.

När DVD:n släpps kommer Pedro Duque att berätta varför han ville vara med i filmen och hur han hoppas att hans medverkan ska kunna förändra något för unga människor. I 17 minuter kommer tittarna att fängslas av den nyskapande filmen innan de får höra eleverna från de tre skolorna berätta om sina upptäckter. Eleverna kommer att förklara hur de lyckats visa de vetenskapliga principerna med hjälp av vanliga föremål och i vardagssituationer, som de känner igen från vanliga livet.

Styrelsemedlemmarna i ISS:s utbildningsfond kommer att delta i lanseringen tillsammans med de som medverkar i filmen. ISS-medlemmarna kommer till ESTEC i samband med fondens andra årliga möte. ISSEF har skapats av ESA för att utomstående organisationer och privatpersoner ska kunna delta i projekt för att uppmuntra fler europeiska ungdomar att vilja förstå och studera naturvetenskapliga ämnen. Bland nuvarande medlemmar finns Nobelpristagare, internationellt kända PR-företag, planetarier, företag inom rymdsektorn, samt ESA:s hela astronautkår.

För ytterligare information om ISS:s utbildningsfond, ISSEF, besök: www.esa.int/issef
För att få ett exemplar av DVD:n, besök: www.esa.int/spaceflight/education

* Svenska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska, portugisiska, holländska, danska, norska och finska.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.