Nordligt nav för Envisat

Salmijärvi håller kontakten med Envisat
22 februari 2002

ESA:s markstation utanför i Salmijärvi utanför Kiruna spelar en nyckelroll för Envisat. Eftersom satelliten har begränsad minneskapacitet behöver den skicka ner mängder av data till jorden så ofta som det är möjligt. Markstationen i Salmijärvi tar emot data, lagrar dem och ansvarar för att sprida dem till de forskningscentra som ska bearbeta dem.

Salmijärvistationen är ESA:s huvudsakliga markstation i polarområdet för jordobservationssatelliter sedan 1990. Envisatprojektet medför bråda dagar i Kirunatrakten.

– Vi har just avslutat en stor mängd systemtester på den nya utrustning som har installerats för att anpassa stationen till Envisat. Det har varit en stor investering på 350 miljoner kronor. Bland annat har vi installerat nya antennsystem, specialutrustning för att ta emot data och ett nytt processystem med superdatorer, säger Björn Eriksson, ESA:s ansvarige i Salmijärvi.

I Salmijärvi började man att förbereda sig redan för ett och ett halvt år sedan med att inleda installeringen av de nya systemen. Parallellt med detta har personalen rekryterats och utbildats. Även här har ESA dragit nytta av Salmijärvis läge.

– Det har gått mycket bra att utbilda personalen i det nya systemet. Det beror mycket på att drygt hälften av våra anställda kommer från de olika rymdutbildningarna i Kiruna. Den bakgrunden har visat sig vara mycket gångbar, berättar Björn Eriksson.

Envisat kommer att samla på sig så mycket data att till och med dess två stora hårddiskar kommer att fyllas bara på några timmar. Därför kommer satelliten att skicka ner mängder av data varje gång den passerar över Kiruna. Då har satelliten bara tio minuter på sig att sända data till markstationen, sedan har satelliten försvunnit igen bakom horisonten.

Salmijärvi kommenderar

Från Salmijärvi sköter personalen kommandon och styrning av Envisat. De skickar också upp instruktioner till satelliten, så kallade operationsscheman. Arbetet sker i nära samarbete med ESA:s övriga markenheter i Tyskland och Italien. Den tyska enheten är ytterst ansvarig för att kontrollera satelliten genom alla faser av uppdraget. Den italienska enheten ansvarar för allt som har med att samla in data att göra.

– Vi är ihopkopplade med både Darmstadt och ESRIN i Italien via marknätet. Från Darmstadt sköts den operationella delen av Envisatuppdraget. De skickar till exempel körscheman till oss men det är vi som kommunicerar direkt med satelliten, förklarar Björn Eriksson.

Själva kommunikationen med Envisat sker via två system. Det ena systemet kommunicerar med själva satelliten och styr omloppsbanan, orienteringen i rymden, temperaturen och liknande saker. Det andra systemet sköter kommunikationen med de mätinstrument som finns ombord på Envisat.

Men Envisat är inte det enda som sysselsätter operatörerna i Salmijärvi. Syftet med stationen är att sköta eller stödja satelliter för jordobservation i polär bana. Men i praktiken har stationen också medverkat i andra projekt, till exempel Clusterprojektet.

Läs mer om Salmijärvistationen genom att klicka på länken nedan:

ESA:s markstation i Salmijärvi

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.