Ny studie visar betydligt fler asteroider

The ISO satellite
Satelliten ISO
9 april 2002

Asteroiderna i vårt solsystem kan vara många fler än man tidigare trott. Det visar ESA:s infraröda rymdobservatorium ISO, vid en första studie av just dessa objekt.

Asteroider i vårt eget solsystem är svårare att studera än man tror och det är ännu oklart hur många det egentligen finns. Detta beror bland annat på stenarnas höga hastighet och att deras utseende varierar på grund av ljuset.

Det speciella med ISO är att det är den första systematiska studie av asteroidbälten, som har genomförts med infrarött ljus. Men det finns svårigheter. Det går inte att räkna alla steroider, en efter en, i bältet. Forskarna får därför sikta in sig på vissa områden i bältet och räkna antalet asteroider inom dessa. Därefter får de räkna om och anpassa resultatet till hela fältet.

Fördelen med ett infrarött teleskop, som ISO, vid studier av asteroider är att dessa teleskop registrerar värmen från asteroiderna, vilket innebär det solljus asteroiderna absorberat. Optiska teleskop är beroende av det solljus som asteroiden reflekterar. Det kan innebära att asteroider som reflekterar mindre ljus, inte upptäcks av teleskopet.

Enligt studien finns det mellan 1,1 miljoner och 1,9 miljoner stenar, med en diameter större än en kilometer, i huvudasteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Det är ungefär dubbelt så många jämfört med vad man tidigare har trott.

Av de 40 000 asteroider som finns katalogiserade i dag, befinner sig de flesta i detta asteroidbälte. Dessa asteroider befinner sig dock för långt bort för att utgöra något hot mot jorden. Astronomerna håller dock även koll på de som är närmare jorden, så kallade NEA ”near earth asteroids”.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.