Nya bilder från Mars Express presenterades i Stockholm

På toppen av Olympus Mons syns ett tjockt istäcke. Längs östsidan ser vi lavaströmmar och spåren från smältvatten från istäcket på toppen. På en bergsplatå till höger i bilden ser vi ett snötäcke.
12 maj 2005

Frusna hav av is. Spår av snöfall och tecken på aktiva vulkaner. Trots att Mars har varit en mycket torr planet under de senaste tre och en halv miljarderna år är planeten inte oföränderlig. Nya resultat från ESA:s rymdsond Mars Express sprider nytt ljus över vår mystiska granne.

Den 11 maj besökte professor Gerhard Neukum från Freie Universität i Berlin Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm för att ge en föreläsning om nya bilder av vår röda grannplanet. I samband med föreläsningen presenterade han också de senaste högupplösta bilderna från kameran på sonden Mars Express för den svenska pressen. På pressvisningen berättade också professor Rickard Lundin från IRF i Kiruna om de senaste resultaten från det svenska instrumentet Aspera, som också flyger på Mars Express.

Vad har hänt med vattnet på Mars? Den frågan var utgångspunkten för professor Rickard Lundins presentation av resultaten från Aspera. Aspera är IRF:s instrument på sonden och studerar hur solvinden interagerar med atmosfären på den röda planeten.

– Det har visat sig att solvinden har minst lika stor betydelse för att torka ut atmosfären på Mars som värmestrålningen från solen, konstaterade Rickard Lundin.

Magnetismen bevarar

ESA:s rymdsond Mars Express visar nya bilder av vår röda grannplanet

Varför torkar solvinden inte ut atmosfären på jorden på motsvarande sätt? Lundin förklarade att den största skillnaden mellan vår planet och Mars är den starka magnetiska sköld som den så kallade magnetosfären utgör. Mars har tidigare varit starkt magnetiserad men är det inte längre. Magnetfältet runt jorden skyddar vår atmosfär från att försvinna ut i rymden på grund av solvind och värmestrålning.

Det svenska instrumentet Aspera mäter hur det går till när solvinden eroderar atmosfären på Mars. Några exempel på vad Aspera har slagit fast är att solvinden når mycket längre in i atmosfären än vad man tidigare trott. Aperaforskarna har också upptäckt tecken på att det förekommer motsvarigheter till norrsken på Mars – något som är överraskande eftersom det inte finns något starkt magnetfält runt planeten.

Asperaforskarna har också konstaterat att påverkan från solvinden och värmestrålningen var mycket starkare i planetens barndom. Under den första miljarden år kan påverkan ha varit upp till tusen gånger starkare än vad den är i dag.

– Den nuvarande uttunningstakten gör att Mars atmosfär håller i ungefär 200 miljoner år till, sade Rickard Lundin. Detta kan vi jämföra med jordens atmosfär som kommer att hålla i mer än 50 gigaår.

Det har snöat för länge sedan

Pack-ice on Mars
Vid Mars ekvator finns detta fält som de europeiska forskarna tolkar som ett fruset hav av packis, ungefär 800x900 km stort

Professor Gerhard Neukum bekräftade bilden av Mars som en torr planet med gamla anor.
– Mars är en gammal planet där spåren av vatten och glaciärer är mycket gamla. Det vatten som en gång fanns på Mars försvann till stor del i planetens ungdom, sade Gerhard Neukum.

Bilderna från den högupplösningskamera som finns på Mars Express var den röda tråden i professor Neukums presentation. Bilderna visade bland annat tecken på snötäcken på berget Olympus Mons, ett fruset hav av packis och bilder av vulkaner som kanske fortfarande är aktiva.

– På den östra sidan av Olympus Mons har vi skapat en unik vy över bergssidan. Här ser vi något som vi tolkar som ett istäcke på toppen av berget, förklarade Neukum.

Istäcket på toppen är mellan 300 och 400 meter tjockt och mycket gammalt. Det härstammar från tiden då planeten torkade ut, alltså ungefär tre och en halv miljarder år sedan. Då tunnades atmosfären ut så mycket att den inte kunde hålla kvar vattnet – och det föll ner på planetens yta.

– På bilden ser vi också lavaströmmar som senare har smält isen och spår av hur vattnet har strömmat nerför berget. Men till höger i bilden ser vi också ett snötäcke på en närliggande bergsplatå. Vi tolkar att vattnet i isen har kokat och snöat ner på en annan plats på berget, berättade professor Neukom.

Packis eller lava?

En annan av bilderna från Mars Express har orsakat något av en transatlantisk debatt. Tidigare amerikanska bilder har visat något som forskarna har tolkat som vidsträckta lavafält. Men de europeiska bilderna visar istället något som på samma plats ser mer ut som ett fruset hav av packis.

– Vi har tyvärr inte kunnat bevisa vår tolkning ännu, men vi hoppas att kunna få våra slutsatser bekräftade av andra mätningar, kanske redan i sommar, hoppades Neukum.

Aktiva vulkaner?

Ytterligare en sak som forskarna vill undersöka närmre med den nya kameran är om det finns aktiva vulkaner vid nordpolen på Mars. Tidigare undersökningar har antytt att vulkaner kanske fortfarande är aktiva i det området. Och bilderna från Mars Express har verkligen spridit mer ljus över nordpolen.

– Vi se stora amfiteaterliknande strukturer som har uppkommit genom vulkanisk aktivitet. Dessa strukturer har inga kratrar vilket tyder på att de är nya. Vi ser också vulkaniska konformade berg i området. Dessa berg är i olika utvecklingsstadier, vilket betyder att de förmodligen är aktiva. Men vi kan inte bevisa att de är det ännu, konstaterade den tyske professorn.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.