SWE, chemicals molecules
De åtta nyupptäckta molekylerna är alla relativt komplicerade

Nya fynd av organiska molekyler ställer frågor om livets ursprung

7 september 2006

En internationell forskargrupp har i interstellära gasmoln identifierat ett antal organiska molekyler, flera av dem aldrig tidigare funna i rymden. Upptäckten driver frågan om livets uppkomst och ursprung ännu mer mot sin spets.

Ända sedan Svante Arrhenius dagar i 1900-talets första skälvande år har det förts en seriös vetenskaplig debatt om huruvida livet färdigt eller i byggstenar kom till vår planet från rymden eller om det i sin helhet uppstod på jorden. Nu har den debatten fått ytterligare vatten på kvarnen genom att ett forskarlag hittat åtta nya organiska molekyler i universum. Förutom amerikanska astronomer innehöll forskargruppen även medlemmar från Norge, Ukraina och Frankrike.

En stor och växande skara

Detta är långt ifrån första gången dylika molekyler upptäckts. Faktum är att antalet "rymdmolekyler" numera är uppe i 141. Men dessa senast upptäckta är inte bara ytterligare en dryg handfull i raden.

En del av molekylerna hittades i ett av de kallare områdena i det interstellära mediet – den uttunnade materia som fyller ut rymden mellan stjärnorna. Just detta att molekylerna fanns i ett så kallt område kommer att leda till nytänkande inom den interstellära kemin, säger Anthony Remijan, en av upptäckarna.

– Det har visat sig att kemin i täta interstellära gasmoln är mer komplicerad än man kunnat ana, säger Åke Hjalmarsson på Onsala observatorium, som själv letar molekyler i rymden. Det finns egentligen inga bra modeller för hur alla de här molekylerna bildas, i synnerhet i de kalla molnen.

Teoretikerna får kavla upp ärmarna

Åke Hjalmarsson säger att astrokemin är ett område där den observationella astronomin leder över och leder teoribildningen.

– Ingen vet egentligen hur de här komplicerade molekylerna bildas. Det finns inga säkra bildningsvägar. Nu måste teoretikerna försöka förklara detta.

Detta gäller i synnerhet de så kallade isomererna – molekyl"familjer" som innehåller samma atomer i samma proportioner men som sitter ihop på olika sätt, har en annan "form".

– De isomerer vi hittat borde finnas i helt annorlunda halter kan man tycka.

Livets ursprung

Alla de nyupptäckta molekylerna innehåller kol, vilket gör att de klassas som organiska. Organiska molekyler är ganska vanliga i rymden. Faktiskt är nio av tio upptäckta molekyler organiska.

– Anledningen till detta är att kol är så bra på att binda ämnen, säger Åke Hjalmarsson.

Kolets överlägsna förmåga att binda andra atomer är också anledningen till att livet är baserat på just kol. Att man hittar organiska molekyler i universum är alltså på ett sätt inte särskilt konstigt.

Vad som är lite oväntat dock är att man hittat vissa av livets nyckelmolekyler i rymden. En av dem, acetamid, innehåller en så kallad peptidbindning, den typ av bindning som gör att det går att sätta ihop aminosyror till proteiner. Till livets nyckelmolekyler hör också sockerarterna ribos och deoxyribos, de molekyler som utgör ryggraden i RNA respektive DNA.

– Dessa vet man heller inte hur de lätt skulle kunna uppstå på jorden, säger Åke Hjalmarsson. Ju mer komplicerad man kan visa att kemin är i rymden, dess större är möjligheten att molekyler som har bildats i rymden kan ha varit viktiga för livets uppkomst.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.