Pilotförsök med höghastighets-Internet på Thalys-tågen

Internet via satellite on board trains
22 april 2005

Genom stöd från det europeiska rymdorganet ESA kan passagerarna på Thalys-tågen mellan Bryssel och Paris nu få tillgång till Internet med bredbandskapacitet.

De första tre månaderna är ett pilotprojekt för att testa denna revolutionerande teknik och undersöka kundintresset. Genom tekniken kan passagerarna på linjen Bryssel–Paris ansluta till Internet från bärbara datorer med så kallat WiFi-stöd. Systemet har utvecklats av det brittiska företaget 21Net och innebär att alla passagerare i alla vagnar får samma tillgång till dataflödet och kan arbeta precis som om de vore på plats på kontoret, allt medan Thalys rusar fram genom Europa.

Internetanslutningen skapas genom en speciell satellitspårande antenn på en av vagnarnas tak. Den revolutionerande spårningstekniken i antennen innehåller bland annat ett speciellt datorprogram som ser till att tvåvägslänken till värdsatelliten hela tiden upprätthålls.

Att anslutningen kan upprätthållas utan avbrott är en verklig teknisk triumf med tanke på att satelliten befinner sig på 36 000 km höjd och tåget färdas med 300 km/h. Systemet kan också ge tillgång till videoservrar ombord på tåget med nyheter, väderrapporter och t.o.m. filmer. Materialet skickas direkt till passagerarnas bärbara datorer.

"Alla vill kunna använda Internet när de åker tåg", berättar Fermin Alvarez Lopez från ESA Telecom. "Och med tekniken från 21Net kan vi faktiskt erbjuda det! En styrka i projektet är också hur alla inblandade parter har samverkat."

Den ökande efterfrågan på Internet under resor kräver flexibla lösningar. Projektet ligger också i linje med i ESA:s telekommunikationsuppdrag att stödja den europeiska industrin i innovativa projekt som passar användarnas behov. Med tillgång till nätet för både surfning och e-post, med god hastighet och till ett bra pris, får passagerarna en förbättrad "reseupplevelse". Det är positivt för bransch, Internet-leverantörer, tågföretag ... och passagerare!

Förutom detta pilotprojekt är ESA intresserat av att aktivt stödja ett initiativ över hela Europa för att öka penetrationen och konsolideringen av tjänster för bredbands-Internet på tåg. Med tanke på detta samordnar ESA ett forum med tågföretag över hela Europa för att främja gemensamma lösningar.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.