Programmet Flyg med din teori! för år 2010 startar – tävlingsförslag efterlyses

Airbus A300 Zero-G för paraboliska flygningar
22 april 2009

ESA:s utbildningsavdelning erbjuder nu unika flygfärder för europeiska studenter genom att starta 2010 års tävling för förslag till programmet "Flyg med din teori! – som en astronaut".

Detta spännande program ger studenter på universitetsnivå möjlighet att flyga med sina experiment i mikrogravitation genom att delta i en serie flygfärder ombord på en Airbus A300 Zero-G.

I "Flyg med din teori!" ska varje team av studenter utforma ett vetenskapligt experiment som ska utföras i mikrogravitation. Experimentet ska vara en del av deras magisterexamen, doktorsavhandling eller forskningsprogram. Teamen ska registrera sig på ESA:s portal för utbildningsprojekt och ladda upp sina förslag till experiment genom att fylla i formuläret "Letter of Intent" senast den 22 juni 2009. Förslag från team inom ESA:s samarbetsländer är också välkomna.

En granskningspanel väljer upp till 20 team som sedan bjuds in att utarbeta ett detaljerat vetenskapligt förslag under ledning av en vetenskaplig mentor. Denna fas avslutas med att teamen presenterar sina projekt inför en granskningspanel under ett särskilt seminarium som arrangeras vid ett ESA-centrum.

Studenter som utför ett experiment i mikrogravitation

Efter denna första uttagning utses upp till fyra team som ska vidareutveckla och utföra sina experiment under ESA:s Microgravity Research Campaign som äger rum i franska Bordeaux under hösten 2010. Där kommer teamen att arbeta i nära kontakt med framstående europeiska vetenskapsmän som arbetar med sin egen forskning. Under kampanjen följer studenterna med sina experiment på tre flygfärder med 30 parabelfaser och får då uppleva cirka 20 sekunder av mikrogravitation under varje parabel.

ESA:s utbildningsavdelning, ESA-experter på mikrogravitation och medlemmar av ELGRA (European Low Gravity Research Association). ESA kommer att erbjuda ekonomiskt stöd som täcker en del av kostnaderna för experimenten, resor och logi samt ett eventuellt deltagande i en konferens.

Senare i år kommer ESA:s utbildningsavdelning att utlysa en kompletterande tävling för att erbjuda möjligheter på andra plattformar inom gravitationsforskning, som fritt fall-torn och centrifuger.

Ytterligare information till medierna lämnas av:
Dr. Javier Ventura-Traveset
Head of ESAC Communications & Education Office
Phone: +34 91 813 1181
E-mail: flyyourthesis @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.