REXUS- och BEXUS-team utvalda efter ESA-Workshop

REXUS sounding rocket
REXUS-raketer
12 mars 2008

Åtta team med studenter har valts ut för att flyga sina experiment på REXUS-raketer och BEXUS-ballonger från Esrange i slutet av 2008 och början av 2009. Studenterna kommer från olika ESA-länder och samarbetsländer, och teamen valdes ut efter en workshop som hölls 5–6 mars vid ESA:s forskningscentrum ESTEC i Holland.

De utvalda teamen gör nu sällskap med de sex som tidigare i veckan valts ut av den tyska rymdorganisationen DLR.

Workshopen kring REXUS- och BEXUS-uppdragen följde på en inbjudan från ESA:s utbildningskontor i november 2007. Efter en utvärdering av de förslag som kommit in valdes ett antal team ut för att presentera sina uppdrag för experter från ESA och Esrange under workshopen. Det slutliga urvalet gjordes sedan den 7 mars.

– Studenterna var mycket entusiastiska, och de presenterade varierande och intressanta experiment, säger Helen Page på ESA:s utbildningskontor.

Experimenten som valdes ut för att delta på REXUS-programmets sondraketer är:

Norwegian Ionospheric Sounding rocket Seeding Experiment (NISSE) från Universitetet i Bergen.
Experimentet går ut på att i jonosfären släppa ut vatten som bildar ett moln av iskristaller. Vattenmolekylerna joniseras av solstrålningen och följer därefter de jordmagnetiska fältlinjerna. EISCAT-radarn utanför Kiruna kommer sedan att följa och analysera vattenjonernas väg.

Ittika, från Castor Space Club vid Tammerfors tekniska universitet.
Ittika testar en huvudkomponent till ett tröghetsnavigeringssystem. Teamet ska analysera hur väl det fungerar under den höga accelerationen, den höga vinkelhastigheten och med de starka vibrationerna vid en sondraketflygning. teamet ska även söka efter oväntade felkällor.

Vibration effects on biphasic fluids (VIB-BIP), från spanska Universitat Politecnica de Catalunya.
Teamet ska testa hur en vätska med gasbubblor beter sig i mikrogravitation när det utsätts för vibrationer.

Experimenten som valdes ut för att delta på BEXUS-programmets ballongflygningar i stratosfären är:

TimePix@Space, från Luleå tekniska universitet, Karlsuniversitetet i Prag och Tjeckiens tekniska universitet.
Experimentet ska mäta partiklar i stratosfären med hjälp av en så kallad avbildande hybridpixeldetektor som utvecklats vid det europeiska kärn- och partikelforskningslaboratoriet CERN.

Stratospheric Census, från ett internationellt team som består av studenter från Space Master-utbildningen som för närvarande är baserad vi Luleå tekniska universitet.
Teamet ska använda innovativa nanofilter tillsammans med ett starkt luftflöde från en pump för att samla stoftpartiklar och att studera dem med avancerade analystekniker.

Stratosphere and Magnetic Field Polar Explorer (AURORA-SMF Polar Explorer), från La Sapienza-universitetet i Rom.
Teamet ska undersöka norrskenet genom att kartlägga den stratosfäriska miljöns egenskaper.

Low Cost Inertial Navigation System (Low.Co.I.N.S.), från La Sapienza-universitetet i Rom.
Denna grupp ska bygga en komponent i ett tröghetsnavigeringssystem av billiga sensorer och komponenter, och validera komponenten.

Icarus, från Warszawas tekniska universitet.
Teamet ska studera lyftkroppsteknik – hur själva kroppen på en flygfarkost kan generera lyftkraft – genom att släppa ett glidflygplan från ballongen och fjärrstyra det till en förbestämd landningsplats.

BEXUS-ballonger

Tre av de framgångsrika teamen som ESA sponsrar kommer att kunna placera sina experiment på sondraketerna REXUS 5 och REXUS 6. De är planerade att lyfta från Esrange utanför Kiruna i mars 2009. De övriga fem teamen kommer att flyga på stratosfärsballongerna BEXUS 6 och BEXUS 7, som stiger till väders från Esrange i september 2008.

Vid alla starterna består lasten enbart av studentexperiment. Hälften av den tillgängliga nyttolasten är vikt åt tyska studenter av den tyska rymdorganisationen DLR, medan den andra halvan är vikt åt studenter från alla ESA-länder och samarbetsländer via den svenska Rymdstyrelsen i samarbete med ESA.

Under en övningsvecka vid Esrange 21–25 april 2008 kommer man att göra en preliminär genomgång av alla experiment. Studenterna bygger själva sina experiment, under sommaren för BEXUS-experimenten och under 2008 när det gäller REXUS-experimenten. Studenterna får också själva ansvara för att finansiera och utveckla sina experiment och för att de fraktas till Esrange, i samarbete med sina universitet eller andra sponsorer.

ESA sponsrar att upp till fyra medlemmar från varje team deltar i en övningsvecka vid Esrange för REXUS-BEXUS-kampanjen. Sponsringen täcker resor, boende och andra utgifter som är förknippade med kampanjen.

Alla kostnader för raketer, ballonger och uppsändningarna för REXUS- och BEXUS-programmen täcks av en bilateral överenskommelse mellan svenska Rymdstyrelsen och DLR. Experter från Esrange kommer att tillhandahålla tekniskt stöd för att integrera och testa experimenten, och för att sköta driften vid kampanjerna.

EuroLaunch är ansvarig för integration och tester, och för att sköta driften vid båda kampanjerna. EuroLaunch är ett samarbete mellan Esrange (svenska Rymdbolaget) och DLR:s Mobile Rocket Base MORABA.

Nästa inbjudan till att delta i experiment på REXUS och BEXUS kommer i september 2008. Dessa kampanjer kommer att äga rum under 2009 och 2010.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.