Radarträff i världsklass i Kiruna

En del av EISCAT
En del av EISCAT
5 september 2005

I slutet av augusti gick en internationell vetenskaplig sammankomst av stapeln i Kiruna. Det var organisationen EISCAT som samlade ett femtiotal yngre forskare från hela världen för att under två veckor få lära sig mer om en av världens förnämsta radaranläggningar för rymdfysikaliska studier. Det hela avslutas med en konferens med tillresta forskare från hela världen.

I slutet av augusti och början av september var Kiruna värd för den så kallade EISCAT-radarskolan med en efterföljande vetenskaplig konferens. Den arrangerades av Institutet för Rymdfysik i Kiruna, och det var den 12:e konferensen i ordningen.

Ca 50 unga forskare och lika många etablerade forskare från hela världen kom till Rymdcampus i Kiruna för att lära sig av den unika radarkompetensen som finns inom EISCAT och diskutera allt mellan himmel och jord. Bokstavligen.

Rymdskrot

EISCAT, som är en förkortning för European Incoherent Scatter radar, är en av världens mest avancerade radaranläggningar med sina sju enorma antenner i norra Europa. EISCAT har antenner på Spetsbergen, i Sodankylä i Finland, en 32-metersmottagare i Kiruna och flera sändare i Tromsö.

Intresset för EISCAT, som hållit på sedan 70-talet, har den senaste tiden ökat, och en ny användargeneration har växt upp såväl i Sverige som utomlands. På radarskolan går man igenom olika användningsområden, som atmosfärstudier, norrskensstudier, jonosfär- och magnetosfärstudier, plasmastudier, solstudier, meteorstudier, interferometriska studier samt kodningsteknik. Man studerar även rymdskrot.

– Rymdskrot börjar faktiskt bli ett riktigt problem, säger docent Asta Pellinen-Wannberg, svensk representant i EISCAT:s styrelse, och också verksam på Institutet för rymdfysik och Umeå universitet.

När det gäller meteorer ser radarn för det mesta bara det glödande spåret i atmosfären, men när det gäller skrotet går det ibland att se själva föremålen.

Social aspekt viktig

Vid sidan av alla föredrag är umgänget är en mycket viktig faktor på alla vetenskapliga möten, och EISCAT-konferensen är inget undantag. Det är en möjlighet för de unga forskarna att lära känna de äldre. Kanske kan de hitta en arbetsplats eller ett ställe att forska på. Och EISCAT är ett ganska eftertraktat ställe att disputera på.

– Sammanlagt har runt tjugo svenska och flera hundra doktorander från de andra delägarländerna disputerat på avhandlingar baserade på EISCAT-data, berättar Asta Pellinen-Wannberg.

Många av dessa återvänder nu till mötet i Kiruna.
De unga forskarna får även möjlighet att göra utflykter till de lappländska fjällen, gruvan och Esrange.

Se genom solvinden

En av anledningarna till att EISCAT-radarn är så värdefull är att systemet består av flera antenner.

– Genom att ha flera antenner kan vi mäta verkliga hastigheter säger Asta Pellinen-Wannberg. Har man bara en antenn så kan man bara mäta hastighet i en riktning.

EISCAT mäter elektrontäthet, elektrontemperaturen – i princip hastigheten på elektronerna – och jontemperaturen i den övre atmosfären. Den kan även se strukturer i atmosfären och jonosfären, och forskarna kan också studera solvinden.

– I synnerhet spanar vi då på radiokällor som ligger bortom solen, säger Asta Pellinen-Wannberg. Vi kan då se hur solvinden skuggar dessa radiokällor och på så sätt få information om dem.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.