Raket lyfter studentexperiment

REXUS sounding rocket
REXUS sounding rocket
4 mars 2009

Den 10 mars är det dags för ett nytt kapitel i Rexus-kampanjen på Esrange utanför Kiruna. Rexus står för Rocket Experiments for University Students och är en serie program där universitetsstudenter har möjlighet att flyga experiment de själva konstruerat. Sverige har i samarbete med ESA erbjudit europeiska studenter plats i Rexus-projektet.

Det är två kampanjer med sondraketer som går av stapeln nu i mars. Målet är att Rexus 5 ska lyfta den 10 mars, medan Rexus-6 följer så snart som möjligt därefter. Nedräkningen kan dock börja tidigast två dygn efter uppskjutning av Rexus-5.

Rexus är en serie program där svenska och tyska universitetsstudenter har möjlighet att flyga egendesignade experiment. Sverige erbjuder i samarbete med ESA studenter från andra europeiska länder plats i Rexus-projektet.

Tre experiment

På de båda Rexus-raketerna finns tre experiment. De är NISSE-experimentet – Nordic Ionospheric Sounding rocket Seeding Experiment med deltagande från Norge och Finland, det finska Itikka-experimentet och det spanska VIB-BIP – Vibration effects on biphasic fluids.

Nisse

Det norska NISSE-experimentet släpper på 95 kilometers höjd i jonosfären ut 19 kilo vatten, som väntas bilda ett moln av iskristaller som sedan direkt dunstar iväg som vattenånga. Solstrålningen joniserar vattenmolekylerna som därefter följer de jordmagnetiska fältlinjerna.

Förändringar i fördelningen av joner i jonosfären där experimentet släpper ut vattnet kommer att ändra de lokala jonförhållandena. Dessa förändringar ska sedan EISCAT-radarn utanför Kiruna följa och analysera. Eventuellt överlever iskristallerna tillräckligt länge för att bilda ett artificiellt nattlysande moln. Det finns även möjligheter att experimentet kan ge upphov till ännu mer ovanliga effekter.

Målet med experimentet är att bättre förstå hur jonosfären fungerar. Studenterna bakom NISSE kommer från Universitetet i norska Bergen, Universitetet i finska Uleåborg samt från det finska Meteorologiska institutet.

Itikka

Itikka ska testa en huvudkomponent till ett tröghetsnavigeringssystem till ett eget raketprojekt de finska studenterna driver – Supikoira. Studenternas nya Supikoira-2 ska ha ett aktivt stabiliserings- och styrsystem som kräver en förbättrad enhet för tröghetsnavigering.

Teamet ska analysera hur väl en prototypenheten fungerar under den höga accelerationen, den höga vinkelhastigheten och med de starka vibrationerna vid en sondraketflygning. Teamet ska även söka efter oväntade felkällor.

Itikka för även med sig en kamera som kommer att kunna ta spektakulära bilder av jorden under flygningen. Kameran kommer i och med det att ta de första finska bilderna från rymden.

Studentteamet kommer från Castor Space Club vid Tammerfors tekniska universitet.

VIB-PIB

Det spanska experimentet VIB-PIB ska studera vibrationer i vätskor som innehåller gasbubblor, så kallade bifasiska vätskor i låg gravitation. Målet är att resultaten ska kunna peka mot nya tillämpningar för bifasiska vätskor både för rymdbruk och för mer jordnära bruk.

Experimentet består av behållare med vatten eller silikonolja och luft i olika blandningar. Under den del av uppdraget som upplever mikrogravitation kommer behållarna att utsättas för vibrationer med olika frekvens och amplitud, och en höghastighetsvideokamera kommer att filma hur systemen reagerar. De spanska studenterna kommer sedan att jämföra resultaten med liknande experiment genomförda på jorden.

Studentteamet kommer från spanska Universitat Politecnica de Catalunya.

Rexus

Rexus-raketen kan ta ca 30 kilo experimentutrustning till 100 kilometers höjd – den höjd som man brukar definiera som atmosfärens gräns och där rymden börjar. Hela flygningen tar ungefär sju minuter. Själva raketen är 6 meter lång och väger 500 kilo. Den når en hastighet av över 1 200 meter per sekund och når sin topphöjd av ca 100 kilometer på mindre än 3 minuter. Motorn brinner ut på en höjd av drygt 20 kilometer. Raketen fortsätter sedan stiga av farten. På drygt 50 kilometers höjd kan experimenten börja. Accelerationen når som högst 20g.

Motorn brinner ut på en höjd av drygt 20 kilometer. Därefter fortsätter raketen stiga av farten. På drygt 50 kilometers höjd kan experimenten börja. Experimentmodulen landar med fallskärm och hämtas med helikopter.

Samarbete Sverige–Tyskland-ESA

Uppkjutningen av Rexus II
Uppkjutningen av Rexus II

Projektet är ett samarbete mellan den svenska Rymdstyrelsen och den tyska rymdorganisationen DLR, med ESA som samarbetspartner för att nå ut till studenter från alla ESA-länder och de länder som har samarbetsavtal med ESA.

Alla kostnader för raketerna och uppsändningarna täcks av en bilateral överenskommelse mellan svenska Rymdstyrelsen och DLR. Experter från Rymdbolaget på Esrange tillhandahåller tekniskt stöd för att integrera och testa experimenten, och för att sköta driften vid kampanjerna.

Esrange

Esrange är svenska Rymdbolagets rymdbas 45 kilometer från Kiruna. Esranges läge och den glesa bebyggelsen runt basen gör det till en ideal plats att sända upp sondraketer från. Under åren har mer än 500 sondraketer stigit till väders från Esrange, vilket gör Esrange till en av de flitigast använda startplatserna i världen.

För mer informastion, kontakta

Rosita Suenson
Communication Office ESTEC
ESA Communications Department
+31 71 565 3009 D
+31 652 062 158 M
+31 71 565 5728 F
Keplerlaan 1
2200 AG Noordwijk, the Netherlands

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.