Rosetta i rätt bana för kritisk Mars-passage

Rosetta's Mars swingby
Animering som visar hur Rosetta närmar sig och rundar Mars
15 februari 2007

ESAs rymdtekniker har bekräftat att Rosetta ligger i rätt bana för rymdfarkostens kritiska passage runt Mars den 25 februari. Teknikerna har påbörjat de slutliga förberedelserna för den känsliga operationen, vilken omfattar eklips, signalavbrott, exakt navigering och den komplexa följningen av farkosten från jorden.

Enligt planen är Rosetta som närmast Mars klockan 02:57 CET på söndag den 25 februari. Den skall då använda den röda planeten som en gravitationsbroms för att minska hastigheten och ändra rymdfarkostens kurs som en del av dess komplexa, 10-åriga och 7,1 miljarder kilometer långa resa till kometen 67P Churyumov-Gerasimenko.

"Motortändningen i fredags förlöpte väl. I tisdags kunde vi bekräfta att rymdfarkosten ligger i rätt bana för passagen. Det finns för närvarande inget behov av någon ytterligare motortändning, så nästa manöver, som var planerad inför helgen, har ställts in", sade Paolo Ferri, Flight Director för Rosetta, från ESOC, ESAs Space Operations Centre i Darmstadt, Tyskland.

Eklips och ockultation när Rosetta passerar bakom Mars

Konstnärens bild av Rosetta vid Mars

Senare idag skall flygkontrollteamet börja ladda Rosettas batterier för den planerade 25 minuter långa eklipsen under passagen. Under eklipsen kommer Rosettas solpaneler att vara i solskugga bakom Mars och alla system utom de allra viktigaste kommer att vara avstängda eller ställda i lågeffektläge.

Rosettas ursprungliga bana och tekniska design omfattade inte någon eklips, men oundvikliga fördröjningar av uppskjutningen har framtvingat en omplanering av banan. Teknikerna som arbetar med Rosetta har tillbringat månader med att noga planera en lågeffektskonfiguration som gör det möjligt för rymdfarkosten att fungera säkert med hjälp av batterier.

Vi har bekräftat att rymdfarkosten är i nominell bana för passagen.

Markkontrollen beräknar att förlora kontakten med Rosetta under en nervpirrande 15 minuter lång ockultation, som startar 03:14 CET den 25 februari, när Rosetta passerar bakom Mars i förhållande till markstationerna på jorden.

När Rosetta är som närmast glider farkosten fram över Mars i en spektakulär passage på endast 250 km höjd över den röda planeten. Då kommer ESAs Mars Express att vara på cirka 11 042 km avstånd från Rosetta medan NASAs Mars Reconnaissance Orbiter är på cirka 7 172 km avstånd.

Samarbete mellan ESA och NASA för djuprymdsföljning

De intensiva aktiviteterna vid ESOC inför Mars-passagen har inbegripit en omfattande följningskampanj för att noga plotta Rosettas position och kurs.

Avstånds- och dopplermätningar från DSA 1, ESAs station för djuprymdsföljning i New Norcia, Australien, har kompletterats med data från NASAs djuprymdsnätverk DSN. Båda nätverken använder en teknik som heter Delta DOR (Delta Differential One-Way Ranging) för att exakt lokalisera och följa rymdfarkosten.

Delta DOR använder två vitt åtskilda markantenner för att samtidigt följa en rymdfarkost och mäta tidsskillnaden mellan signalerna som de två stationerna tar emot. ESA använde denna sofistikerade teknik första gången 2006 för att följa Venus Express.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.