Rosetta står inför nya utmaningar

Kometjagaren Rosetta söker nya vägar
24 januari 2003

Den försenade uppskjutningen av Rosetta var en besvikelse för ESA. Nu vänder man besvikelsen till en ny utmaning. Personerna bakom Rosetta är förväntansfulla. Uppsändningen av Rosetta blir tyvärr minst ett år försenad.

Beslutet att skjuta upp uppsändningen av Rosetta togs gemensamt av ESA och Arianespace. Den senaste informationen säger att Rosetta tidigast kommer att skjutas upp om ett år. Raketen Ariane 5 som ligger till grund för förseningen undersökts just nu noggrant för att komma till rätta med problemen.

På grund av förseningen kan kometjagaren Rosetta inte längre nå sitt ursprungliga mål, kometen Wirtanen. Men teamet bakom Rosetta arbetar med att ta fram andra alternativ på kometer som Rosetta kan följa. Teamet fokuserar på kometer som Rosetta har möjlighet att nå inom de närmaste två och ett halvt åren.

Forskarna har tre huvudkriterier när de söker efter de nya målen. Det första är att kunna utvinna så mycket forskningsdata som möjligt från satelliten. Dessutom vill man eliminera risker för tekniska problem med Rosetta. Det sista kriteriet handlar om pengar. Målet är att försöka hålla nere de extra kostnaderna. Senast i maj i år tas beslutet om Rosettas förändrade uppdrag.

Rosetta tar med andra ord en ny riktning. Gerhard Schwehm, som arbetar med Rosetta vägrar låta sig nedslås av de påtvingade förändringarna.

– Under det decennium det tagit för oss att utveckla och bygga Rosetta har vi mött många utmaningar och vi har övervunnit dem alla. Denna nya utmaning kommer vi att möta med samma energi, entusiasm och till sist även framgång, säger Gerhard Schwehm.

När det gäller själva rymdskeppet så kommer det att förvaras i ett rent och säkert förråd tills det behövs på nytt. Ingenjörerna kommer bland annat att ta bort batterierna och tömma bensintankarna under förvaringen.

– Samma omtanke som gällt när vi byggt rymdskeppet kommer att gälla när vi nu magasinerar det så att det är i perfekt skick när det blir dags för uppskjutning, säger John Ellwood, projektledare för Rosetta.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.