Rosettas uppsändning försenad på grund av tekniska problem

Ariane 5, V160, is readied for lift off
Ariane 5
27 februari 2004

Dagens uppsändning av Rosetta är kommer att bli försenad med några dagar. Nu ska en mindre reparation göras på värmeisoleringen på Ariane 5-raketens centrala lågtemperatur steg.

Arianespace meddelar att en inspektion avslöjade att en 10 x 15 cm stor bit av isoleringen fattades och därför avbröts nedräkningen. Inspektionen gjordes innan steget skulle tankas.

Isoleringen är till för att skydda det kylda bränslet från den varmare omgivningen. Nu flyttas Ariane 5-raketen tillbaka till slutmonteringshallen för att få en ny isolering. Efter att den nya isoleringen är på plats måste limmet härda i ungefär 36 timmar innan raketen kan vara startklar igen.

Inget nytt uppsändningsdatum är fastställt ännu, men förmodligen kommer Rosetta att sändas upp på tisdag eller onsdag i nästa vecka – i bästa fall.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.