Rymdbolaget får SPOT-kontrakt och ser fram emot en fortsättning

Kiruna launch site
Kiruna launch site
13 december 2001

SPOT Image från Frankrike har tecknat kontrakt med Svenska rymdaktiebolaget om nedtagning och bearbetning av data från SPOT-5-satelliten. Arbetet med projektet kommer att bedrivas på Rymdbolagets anläggning Esrange utanför Kiruna. Kontraktet gäller för hela SPOT-projektets livslängd, det vill säga ungefär 2007–2008.

Esrange är en av två huvudbaser för att ta emot data från SPOT-satelliterna. Alltsedan programmet startade 1986 har Rymdbolaget tagit emot och bearbetat data från satelliterna. Det nya kontraktet är alltså en naturlig fortsättning på ett långt affärssamarbete mellan SPOT Image och Rymdbolaget.

Enligt beräkningarna kommer SPOT-5 att skicka data till jorden fem gånger dagligen då satelliten passerar över Kiruna.

– Vi gläder oss över detta tillfälle att ytterligare stärka banden med en mycket viktig aktör inom området för jordobservation. Vi välkomnar och ser med nöje fram mot en fortsättning på våra goda affärsförbindelser inför det kommande programmet Pleiades, säger Jonny Järnmark, chef för Satellite Operations Division på Rymdbolaget.

Vad är då Pleiades? Jo, det är namnet på Frankrikes kommande jordobservationssystem. Det kommer att användas både av civila och av militären och kan ses som en sammanslagning eller fortsättning på de tidigare SPOT- och Heliossystemen.

– Frankrike och Italien har beslutat att samarbeta genom att samordna det italienska radarsystemet Cosmos/SkyMed emd det franska Pleiades. Eventuellt blir systemet också en del av ESAs program Earth Watch, säger Jonny Järnmark.

Rymdbolaget driver redan egna studier i Pleiadesprogrammet, delvis finansierade av Rymdstyrelsen. Men Rymdstyrelsen har ännu inte beslutat att gå med i samarbetet på ett liknande sätt som i SPOT-projektet, enligt Järnmark.

– Vi hoppas ju förstås på en sådan utveckling, annars får vi lita på att vi lyckas att övertyga CNES i Frankrike och ASI i Italien om nyttan med Kiruna som markstation på rent kommersiella grunder, säger Jonny Järnmark.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.