Rymdbolaget köper avknoppningsföretaget NanoSpace AB

Elektronmikroskopbild
Elektronmikroskopbild över en prototyp till framdrivningssystemet
9 juni 2005

NanoSpace AB har som mål att kommersialisera kiselbaserade mikrosystem för tillämpningar i rymden. I första hand ska bolaget arbeta med två utvecklingskontrakt på uppdrag av ESA.

Rymdbolaget har köpt tre fjärdedelar av aktierna i NanoSpace AB som är en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Företaget bildades för att utveckla mikrosystemkomponenter till rymdfarkoster av den framstående innovatören Lars Stenmark, professor i rymdteknik vid Uppsala universitet. Professor Stenmark behåller en fjärdedel av aktierna i NanoSpace och kommer att fortsätta arbeta i företaget.

NanoSpace kommer bland annat att arbeta med två utvecklingskontrakt från den europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency). Det ena kontraktet gäller att utveckla ett miniatyriserat system för att styra satelliters position och riktning. Det andra kontraktet handlar om att utveckla ett mycket litet system för att hantera drivmedlet Xenon till elektriska raketmotorer i telekommunikationssatelliter. Kontrakten är värda cirka 10 miljoner kronor under de närmaste åren. Marknaden för dessa två produkter – miniatyriserat framdrivningssystem och Xenonsystemet – bedöms vara värd ungefär 50 miljoner kronor per år.

Rymdbolaget har stor erfarenhet av konstruktion, uppsändning och drift av rymdsystem och bidrar därför med kompetens för att produkterna ska kunna tillverkas och marknadsföras. En fördel är att NanoSpace även i fortsättningen kommer att ha tillgång till det sofistikerade Ångströmlaboratoriet och personalen vid Uppsala universitet för utvecklingsarbetet.

”En av Rymdbolagets styrkor är teknisk spetskompetens och övertagandet av NanoSpace kommer att placera oss i framkanten av detta nya spännande teknikområde som vi tror har en stor framtida kommersiell potential”, säger Rymdbolagets vd Claes-Göran Borg.

Även företagets grundare Lars Stenmark uttrycker sin förtjusning över att återigen samarbeta med Rymdbolaget, företaget där han tog sina första steg inom rymdtekniken innan han påbörjade sin akademiska karriär och startade eget företag. Han säger att Rymdbolaget är ett företag med enormt kunnande inom rymdtekniken, från konstruktion till drift – en komplett rymdindustri.

NanoSpace AB kommer att ha sitt säte i Uppsala och är från och med juli 2005 ett så kallat inkubatorföretag i Uppsala Innovation Centre (UIC). Det innebär att bolaget får tillgång till viktiga resurser och nätverk när det gäller till exempel rådgivning, finansiering och olika utbildnings- och affärsutvecklingsprogram.

För mer information kontakta:

Tor-Arne Grönland, vd
tor-arne.gronland@ssc.se
Tel: 08-627 63 73
Mobil: 070-424 41 04

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.