Rymden närvarande i forskningen

Christer Fuglesang har många band till rymden.
16 oktober 2002

Rymden har länge funnits med på ett eller annat sätt i Christer Fuglesangs yrkesliv. Men även om han i sin karriär forskat på ämnet är det i sitt astronautyrke som Christer kommer att få uppleva rymden på riktigt.

Christer Fuglesangs yrke har tagit honom runt om i världen. Innan han flyttade till USA och Houston för sex år sedan hade han bott tre år i vardera Ryssland och Frankrike. Under åren i Frankrike arbetade han vid den internationella forskningsorganisationen Cern, som ligger mitt på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Christer hade redan under tiden som doktorand börjat samarbeta med Cern.

Samarbete mellan flera

I dagsläget är Christer inkopplad i projektet Desire som står för Dose estimation by simulation of the ISS radiation environment. Projektet är ett doktorandprojekt och finansieras av ESA och Rymdstyrelsen i Sverige. Christer är koordinator och bidrar med kontakter till Nasa.

– Målet är att man ska kunna göra beräkningar av strålningsdoser och därmed kunna räkna ut hur hög dos människor i rymdskepp kommer att utsättas för beroende på var de befinner sig.

Ett annat projekt som Christer har arbetat med är SilEye. Att projektet uppkommit beror på att astronauter i rymden upplever så kallade ljusblixtar när de blundar. Syftet med SilEye var att ta reda på vad som orsakar dessa blixtar. Sedan länge har det varit känt att partiklar från rymdstrålningen ger upphov till ljusblixtarna, men frågan är vilken typ av partiklar och vad som händer i själva ögat. SilEye-detektorer kan mäta en del av den strålning som finns på rymdstationer, data som i sin tur bland annat kan användas till att testa resultaten från Desire-projektet. Ljusblixtarna i fråga förekommer i olika intervall, vanligtvis en blixt var femte eller var tionde minut. Men detta varierar också mellan olika personer.

– Det händer att någon ser flera ljusblixtar i minuten. Men ljusblixtarna är i sig själva ofarliga, men strålning kan naturligtvis vara skadligt. Man vet dock inte om detta ger några allvarligare konsekvenser.

Vill fortsätta med forskning

Även om Christer numera är astronaut i första hand har han inga planer på att släppa banden till forskningen.

– Det finns lite tid över till forskning eftersom jag de senaste åren inte har tränat på heltid. Det är mest för min egen skull. Det är bra att hålla igång kunskaperna. Sedan är det kul att hålla kontakten med gamla kollegor och en sak som jag saknar från forskningen är det kreativa tänkandet. Astronauter gör vad de blir tillsagda att göra, avslutar Christer med ett skratt.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.