Rymden står modell för svenskt näringsliv

SMART-1 artist's impression
SMART-1: ett bevis på Sveriges förmåga
16 september 2005

Sveriges strategi för rymdteknisk och flygteknisk utveckling ska vara ett stöd för aktörerna i branschen för att samverka för att förverkliga fler innovationer. På Rymdforum 2005 talade statssekreterare Sven-Erik Söder från Näringsdepartementet om rymdens roll för det svenska näringslivets utveckling.

– Vi har ett bra utgångsläge, men vi får inte slå oss till ro. Vi har god kunskap och industrier som har visat att vi kan leverera resultat. Jag hoppas att den gemensamma strategin som vi har kommit fram till ska vara ett dokument som hjälper oss att behålla vår position, konstaterade Sven-Erik Söder från Näringsdepartementet.

Rymdbranschen som föregångare

Rymdtekniken och flygtekniken var första branschen i Sverige som arbetade fram en övergripande strategi för utveckling. Arbetet har varit så framgångsrikt att det har fått stå modell för att ta fram strategier även för andra branscher som är viktiga för Sveriges ekonomiska utveckling.

Sven-Erik Söder betonade rymdens starka ställning i näringspolitiken.

– I rymdområdet finns stora möjligheter till teknikutveckling. ’The sky is the limit’ – bara fantasin sätter gränser. Det är en styrka att rymden är föremål för vår fantasi och nyfikenhet.

Trots att rymden fascinerar så, tänker vi i många sammanhang inte på att den också är en nödvändighet i samhället. I dag blir utvecklingen av den traditionella infrastrukturen på jorden allt mer beroende av att det finns en effektiv infrastruktur i rymden – och rymdens betydelse ökar.

– Rymdindustrin är en framtidsbransch. Ska vi kunna utveckla andra delar i samhället måste vi också ha en bra rymdpolitik, säger Sven-Erik Söder.

Fyra mål för rymden

De svenska rymdpolitiska målen kan övergripande sammanfattas i fyra punkter: att öka användningen av rymdbaserade tillämpningar, att stärka den svenska rymdindustrins konkurrenskraft, att utveckla exploateringen av Esrange och att stärka det europeiska oberoende tillträdet till rymden.

Sverige står väl rustade för att nå målen, enligt Sven-Erik Söder. Vi har inte bara god kunskap och en bra industri; vi är också bra användare av rymdtekniken.

– Svenska myndigheter använder satellitteknik, till exempel för skogsvård och säkerhet. Det är en fördel av oss att ha god kompetens i hela kedjan från forskning till att använda tjänsterna, säger Sven-Erik Söder.

Nu väntar nya utmaningar för den svenska rymdverksamheten. Sven-Erik Söder konstaterar att den svenska rymdbranschen är väl positionerad för att kunna delta i de stora europeiska projekten GMES och Galileo. 2006 kan också bli ett viktigt symboliskt år för Rymdsverige.

– Vi väntar oss att Christer Fuglesang ska få ge sig av mot ISS nästa år. Det kan förkroppsliga Sverige som rymdnation och stärka Sverige som internationell rymdaktör.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.