Rymdfärjan servar Hubble och uppgraderar instrumenten

Artist's view of the Shuttle servicing mission to HST
31 oktober 2006 article includes link to podcast ESA PR 40-2006. Efter mer än ett årtionde av fascinerande upptäckter ska nu Hubbleteleskopet få den nystart det förtjänar. I dag gav NASA-administratören Michael Griffin klartecken för en rymdskyttelfärd för att reparera och uppgradera det permanenta, rymdbaserade observatoriet.

Det gemensamma Nasa/ESA-teleskopets historia domineras av de välbekanta knivskarpa bilderna och de förbluffande upptäckter som fått ett enastående vetenskapligt genomslag på vår bild av världen och vår förståelse av universum. Men dessa viktiga bidrag till vetenskapen och mänskligheten skulle inte ha varit möjliga utan regelbundna uppgraderingar och förbättringar av Hubbles instrumentering.

När nu en rymdfärja för femte gången skickas på ett serviceuppdrag till Hubble betonar det den viktiga roll som astronauter har spelat och fortsätter att spela för att öka rymdteleskopets livstid och vetenskapliga kapacitet. Sedan förlusten av Columbia år 2003 har man gjort tre lyckade färder med rymdfärjor, vilka bekräftat att de förbättringar som gjorts har åstadkommit den höga säkerhetsnivå som krävs för färjan och dess besättning.

Hubble in free orbit
Hubble

“Det finns inget slut på den forskning vi kan göra med ett sådant verktyg som Hubble”, förklarar David Southwood, ESA:s vetenskaplige chef. “Hubble är vårt verktyg för att utforska vårt ursprung. Vi bör alla vara stolta över att det finns europeiska bidrag i teleskopet och över att vi alla på något sätt är delaktiga i dess framgång.”

Det här serviceuppdraget ska inte bara se till att Hubble kan fungera under kanske så mycket som tio år till; det kommer också att utöka teleskopets kapacitet avsevärt inom en rad nyckelområden. Denna högintressanta färd är tänkt att äga rum under 2008 och kommer att inbegripa flera rymdpromenader.

Som en del av uppgraderingen kommer två nya vetenskapliga instrument att installeras: Cosmic Origins Spectrograph och Wide Field Camera 3. Båda två har högteknologiska sensorer som dramatiskt kommer att öka Hubbles möjligheter till nya upptäckter och göra det möjligt för teleskopet att observera det svaga ljuset från de yngsta stjärnorna och galaxerna i universum. När flygande observatorium får en sådan enastående förstärkning av sina utforskningsmöjligheter kan det fortsätta att tränga ut i rymdens mest avlägsna regioner och avslöja hisnande fenomen.

“I dag producerar Hubble mer forskningsdata än någonsin tidigare i sin historia. Astronomerna ansöker redan nu om fem gånger mer observationstid än vad vi kan erbjuda,” säger Bob Fosbury, chef för den europeiska samordningsenheten för Hubbleteleskopet. “Och de nya instrumenten kommer att öppna upp helt nya fönster mot universum. Under de kommande åren planerar vi en rad extraordinära observationer, som inkluderar några av de mest fascinerande fysikaliska fenomen som vi någonsin sett: att utforska planeter runt andra stjärnor, gräva djupare ner i Vintergatans ursprung och framför allt att få en mycket djupare förståelse av universums utveckling.”

Herschel
Herschel

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Sergio Volonte, ESA Head of the Science Planning and Community Coordination Office
E-mail: Sergio.Volonte @ esa.int

Lars Lindberg Christensen, Hubble/ESA, Garching, Germany
Mobile: +49 173 3872 621
E-mail: lars @ eso.org

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.