Rymdliv diskuteras på symposium i Stockholm

ESA-astronauten Roberto Vittori tränar i tyngdlöshet
29 maj 2002

ESA arrangerar tillsammans med ISGP, International Society for Gravitational Physiology, ett symposium på Karolinska institutet i Stockholm nästa vecka. Temat är ”Life in space for life on earth”.

Det innebär en möjlighet för läkare och forskare att få ta del av det arbete och den forskning som gjorts ombord på ISS och dess föregångare. Ämnen som kommer att diskuteras är bland annat hur astronauter kan skydda sig mot konsekvenserna av tyngdlöshet.

Astronauters anpassning till tyngdlöshet kan verka vara ett smalt ämne. Men tvärtom kan kunskap om tyngdlös omgivning ge stor insikt om människans fysiologi. Ett exempel är osteoporos som drabbar många äldre kvinnor. Att studera friska astronauter som befinner sig i tyngdlöshet kan betyda att man kommer ännu närmare det som orsakar osteoporos.

Arrangemanget kommer att sammanföra forskare från hela världen – från Australien till Brasilien. Bland deltagarna finns fem astronauter som kommer att ta upp sina erfarenheter. 150 universitet och andra institut deltar i symposiet.

Det som sker under dessa dagar kommer att finnas tillgängligt på Internet. För ytterligare detaljer besök hemsidan Life in space for life on earth.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.